Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

De mest udsatte kan være ramt hårdest af COVID-19

At coronavirus påvirker mennesker meget forskelligt står i dag klart. Og nogen af dem, der bliver mest syge af den, er formentlig dem med svær psykisk sygdom, misbrug eller som er hjemløse. Det er i hvert fald en tese, som forskere nu går i gang med at undersøge.

Bag undersøgelsen står et forskerhold fra Psykiatrisk Center København med professor Merete Nordentoft i spidsen. De har fået en mio. kr. af Novo Nordisk Fonden til at kortlægge og følge udviklingen af coronavirus blandt forskellige udsatte grupper. Og tesen om at det er de mest udsatte, der også bliver mest syge, skyldes, at de ofte er samlet i større grupper på bosteder, herberger eller psykiatriske afdelinger.

”Der kan risikere at udvikle sig epicentre på herberger og måske også psykiatriske bosteder, fordi der vil være flere beboere, som ikke kan holde afstand og efterleve hygiejnereglerne,” siger Merete Nordentoft og peger på, at denne gruppe borgere også er i høj risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet, da de ofte også lider af somatiske sygdomme. Deres kroppe er som regel ældre end deres alder, som hun siger, hvorfor de har en overdødelighed af somatiske sygdomme i forhold til andre grupper.

I sidste uge kom det frem, at et bosted for udviklingshæmmede i København var hårdt ramt af coronavirus. 14 ud af 36 beboere var testet positive for corona sammen med et ukendt antal medarbejdere. Og at det ville ske, er ifølge professoren, forudsigeligt.

Forskerholdet vil undersøge udbredelsen af COVID-19 blandt de udsatte grupper ved at teste dem og sammenholde data om smitteudbredelse fra Statens Serum Institut med registerbaserede oplysninger om psykisk sygdom og ophold på psykiatriske bosteder og herberg.

Pengene fra Novo Nordisk Fonden kommer fra den pulje på lige nu 67 mio. kr., som fonden har afsat til at støtte projekter, som "med nationalt fokus tager tiltag til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark." De fleste af pengene går til forskning i vaccine og behandling. 

Merete Nordentoft håber, at undersøgelsen af de udsatte grupper vil være klar til efteråret, så resultaterne kan bruges i det tilfælde, at der på det tidspunkt kommer en anden bølge af virussen.

”På kort sigt kan vi give nogle vejledninger, hvor vi kan sige, at nu ser det ud som om, at det er ved at gå galt med virussen et sted. På lang sigt kan vi dokumentere, om de her grupper er mere sårbare overfor en virus som denne og dermed bidrage med viden der kan danne grundlag for beslutninger om at beskytte dem,” siger hun.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter