Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Helbredsangst kan kureres med onlineprogram

Et internetbaseret dansk behandlingsprogram har vist sig effektivt i behandlingen af voksne med svær helbredsangst. Ifølge et nyt studie kan det både bedre heldbredsangsten og mindske risikoen for langvarig sygdom markant.

Studiet, der er offfentliggjort i tidsskriftet Psychological Medicine,  er gennemført af forskere i Region Midtjylland, der også har udviklet programmet. Helt konkret viste det sig, at 35 procent af deltagerne i behandlingsprogrammet blev raske, mens i alt 68 procent oplevede en klinisk signifikant forbedring. Ingen af deltagerne oplevede forværring, og 90 procent vil anbefale behandlingen til andre.

”Vores resultater er meget positive og giver håb for, at vi kan hjælpe nogle mennesker med helbredsangst, som ikke ønsker behandling ved fysisk fremmøde. Vi ved, at angsten for nogle kan være for overvældende til at møde op, og for andre kan det opleves stigmatiserende at sidde overfor en psykolog,” siger Ditte Hoffmann, der er førsteforfatter på studiet. Hun er Ph.D. og klinisk psykolog ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

De positive resultater har allerede medført, at behandlingsprogrammet er blevet fast tilbud i Region Midtjylland, mens det i en begrænset periode udbydes nationalt som følge af Covid-19 pandemien.

En fleksibel behandlingsform

Der findes i dag ikke en let tilgængelig evidensbaseret behandling, hvor henvisning, udredning og behandling kan varetages uden fysisk fremmøde i en hospitalsklinik. Og de eksisterende ambulante behandlingstilbud ift. helbredsangst er få og udfordres af begrænset kapacitet og geografisk afstand. Mennesker med denne lidelse er derfor ofte henvist til at søge beroligelse gennem gentagne lægekonsultationer og undersøgelser. Udover at disse besøg er dyre for sundhedsvæsenet, forbliver den underliggende angst ofte uopdaget og dermed underbehandlet. Og uden behandling bliver helbredsangsten vedvarende.

Nu har det nye danske studie imidlertid påvist, at selvhenvisning, videodiagnostisk udredning og et nyudviklet 12-ugers online behandlingsprogram effektivt kan behandle svære symptomer på helbredsangst. Det baserer sig på velafprøvede psykoterapeutiske metoder og består af moduler med tekst, videoer og øvelser, hvor man løbende samtidig har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Det er dermed en fleksibel form for behandling, som kan tilgås hjemme og indpasses i hverdagen uden fysisk fremmøde med dertil hørende transporttid og risiko for smitte. 

I studiet deltog i alt 101 voksne med svær helbredsangst, som blev udvalgt ved lodtrækning. Forsøgsperioden var fra marts 2016 til april 2017. Studiet er gennemført som Ditte Hoffmanns ph.d projekt og er netop publiceret i det britiske tidsskrift Psychological Medicine.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo