Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Helbredsangst kan kureres med onlineprogram

Et internetbaseret dansk behandlingsprogram har vist sig effektivt i behandlingen af voksne med svær helbredsangst. Ifølge et nyt studie kan det både bedre heldbredsangsten og mindske risikoen for langvarig sygdom markant.

Studiet, der er offfentliggjort i tidsskriftet Psychological Medicine,  er gennemført af forskere i Region Midtjylland, der også har udviklet programmet. Helt konkret viste det sig, at 35 procent af deltagerne i behandlingsprogrammet blev raske, mens i alt 68 procent oplevede en klinisk signifikant forbedring. Ingen af deltagerne oplevede forværring, og 90 procent vil anbefale behandlingen til andre.

”Vores resultater er meget positive og giver håb for, at vi kan hjælpe nogle mennesker med helbredsangst, som ikke ønsker behandling ved fysisk fremmøde. Vi ved, at angsten for nogle kan være for overvældende til at møde op, og for andre kan det opleves stigmatiserende at sidde overfor en psykolog,” siger Ditte Hoffmann, der er førsteforfatter på studiet. Hun er Ph.D. og klinisk psykolog ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

De positive resultater har allerede medført, at behandlingsprogrammet er blevet fast tilbud i Region Midtjylland, mens det i en begrænset periode udbydes nationalt som følge af Covid-19 pandemien.

En fleksibel behandlingsform

Der findes i dag ikke en let tilgængelig evidensbaseret behandling, hvor henvisning, udredning og behandling kan varetages uden fysisk fremmøde i en hospitalsklinik. Og de eksisterende ambulante behandlingstilbud ift. helbredsangst er få og udfordres af begrænset kapacitet og geografisk afstand. Mennesker med denne lidelse er derfor ofte henvist til at søge beroligelse gennem gentagne lægekonsultationer og undersøgelser. Udover at disse besøg er dyre for sundhedsvæsenet, forbliver den underliggende angst ofte uopdaget og dermed underbehandlet. Og uden behandling bliver helbredsangsten vedvarende.

Nu har det nye danske studie imidlertid påvist, at selvhenvisning, videodiagnostisk udredning og et nyudviklet 12-ugers online behandlingsprogram effektivt kan behandle svære symptomer på helbredsangst. Det baserer sig på velafprøvede psykoterapeutiske metoder og består af moduler med tekst, videoer og øvelser, hvor man løbende samtidig har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Det er dermed en fleksibel form for behandling, som kan tilgås hjemme og indpasses i hverdagen uden fysisk fremmøde med dertil hørende transporttid og risiko for smitte. 

I studiet deltog i alt 101 voksne med svær helbredsangst, som blev udvalgt ved lodtrækning. Forsøgsperioden var fra marts 2016 til april 2017. Studiet er gennemført som Ditte Hoffmanns ph.d projekt og er netop publiceret i det britiske tidsskrift Psychological Medicine.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter