Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Det samlede studie er gennemført med melatonin-præparatet Slenyto på børn og unge med autisme med eller uden ADHD i årene 2017-20. Det har samme langtidseffekt, som præparatet Circadin, som de danske læger har brugt i en del år til børn med gennemsovningsvanskeligheder – på trods af at Circadin kun er godkendt til brug hos voksne.

Første del af Slenyto-studiet er et multicenter RCT-studie over 13 uger og viser mere præcist, at melatonin er effektivt og sikkert ift. behandling for søvnløshed blandt børn i alderen to-18 år med autisme med eller uden ADHD og/eller Smith-Magenis-syndrom (en arvelig sygdom, som påvirker nerverne og hjernen). 125 børn fik i perioden en dosis på to og siden fem mg og sov i snit 58 minutter længere om natten, mens søvnlatensen blev forbedret med 40 minutter – uden at børnene af den grund vågnede tidligere. Desuden viste resultaterne en tredobbelt forbedring af børnenes udadreagerende adfærd – og at denne især hang sammen med den forbedrede totale søvnlængde mere end af indsovningstiden. Hertil kom, at familiens livskvalitet steg betragteligt, viser studiets resultater.

Effekten holder sig

I forhold til dosis havde en tredjedel af børnene i studiet effekt af to mg, mens halvdelen havde behov for en dosis på fem og de sidste 20-22 procent for 10 mg.

I det to-årige opfølgningsstudie viser resultaterne, at effekten af melatonin på søvnlængde og indsovning holder sig perioden igennem, ligesom familiens forbedrede livskvalitet gør det. Denne del af studiet viser også, at Slenyto generelt er sikkert, og at de mest almindelige bivirkninger er træthed, søvnlatens og humørsvingninger, som kan konstateres hos fire-sejs procent af børnene. Behandlingen viser ingen negative effekter på vækst, vægt og pubertetsudvikling hos børnene og de unge. Dosis i denne sidste del af studiet lå på 5 eller 10 mg.

Resultater ift. børnenes adfærd fremgår ikke af denne del af studiet. Og det er heller ikke undersøgt, hvordan effekten og eventuelle bivirkninger er af at opretholde høje niveauer af melatonin med langtidseffekt og dermed effekt natten igennem og over længere tid. Og effekten ud over de to år kendes heller ikke.

Slenyto godkendt herhjemme

Bl.a. på baggrund af disse studiers resultater godkendte Sundhedsstyrelsen i februar Slenyto til behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen to-18 år med autisme eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygiejniske tiltag ikke har haft den ønskede effekt. Efterfølgende vurderede læger over for Medicinsk Tidsskrift, at midlet i praksis også vil blive brugt til børn med ADHD med tilsvarende søvnproblemer.

Slenyto findes nu på det danske marked som depottabletter en eller fem mg til en pris af hhv. 8,20 kr. og 38,70 kr. pr. tablet.

I forbindelse med godkendelsen blev det fra Sundhedsstyrelsens side understreget, at medicin til børn og unge med søvnforstyrrelser ikke må være førstevalget:

”Generelt skal man være meget tilbageholdende med medicinsk behandling til børn og unge med søvnforstyrrelser. Inden behandling overvejes, skal der være afprøvet relevante ikke-medicinske behandlinger af rimeligt omfang og varighed. Søvnhygiejniske tiltag bør være afprøvet, som f.eks. faste sengetider, og at barnet eller den unge ikke udsættes for blåt skærmlys lige før sengetid,” sagde overlæge i Sundhedsstyrelsen, Marie Louise Schougaard Christiansen.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo