Stærkt belastede patienter med depression og overvægt lades i stikken


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Forskning i psykiatri skal styrkes med ny fond

Hvert år skal 100 mio. kr. fra de offentlige forskningsmidler reserveres til forskning alene i psykiatri. Det foreslår Psykiatrifonden, som ønsker at gøre sådan en pulje til en del af den kommende tiårsplan for psykiatrien.

“Hvis vi virkelig vil styrke hele psykiatrien, nytter det ikke med en tiårsplan, der blot bliver et idekatalog til lappeløsninger. Så skal det være en egentlig plan. Og her mener vi, at et overordnet fokus på forskning vil være det bedste udgangspunkt, da det vil kunne opfylde mange behov,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, ph.d. og formand for Psykiatrifonden.

Og årsagerne til at styrke forskningen er mange, ifølge Psykiatrifonden. For det første har forskning i psykiatri været underprioriteret i en række år, og udgør kun ca. en tiendedel af den samlede sygdomsforskning. For det andet vil mere forskning på de psykiatriske sygehuse og afdelinger medføre, at man i højere grad end i dag anvender evidensbaserede behandlingsmetoder. Her viser erfaringen, at de behandlinger, der bruges, i højere grad er baseret på evidens, når flere ansatte på sygehusene bedriver forskning. Endnu en grund til at fokusere på forskning er, at de lægemidler,  psykiatrien har til rådighed i dag, er en videreudvikling af nogle, som blev opdaget mere eller mindre ved tilfældigheder for 60-70 år siden. De er ikke specielt gode, ifølge Psykiatrifonden. Og for at kunne udvikle nogle, der virker bedre, kræver det mere forskning - blandt andet i hjernen, og hvordan den fungerer. 

Nødvendigt med en grundlæggende analyse

For at gøre tiårsplanen til en egentlig plan frem for et idekatalog mener Psykiatrifonden, at man i arbejdet med den bliver nødt til at tænke de langsigtede mål helt fra bunden af. Lidt på samme måde som det skete, da man i sin tid lancerede serien af kræftpakker, og hvor den første var en grundlæggende demografisk beskrivelse af udfordringerne.

“Sådan en har vi også brug for på det psykiatriske område. Det vil sige en grundlæggende kapacitetsanalyse med overblik over over sygdommenes udbredelse og behovene for behandling, samt hvad skal der til, for at vi kan imødekomme dem, og hvor de store udfordringer er. Sådan en beskrivelse er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med en egentlig psykiatriplan,” siger Torsten Bjørn Jacobsen. 

Forskning trækker unge til fagene

På forhånd kan han dog godt ‘afsløre’, at en af de store udfordringer i psykiatrien er, hvad han kalder et ufatteligt kompetencebehov inden for alle faggrupperne. Og det er også en af årsagerne til, at han gerne ser forskningen styrket.

“Tilbage i 2005 konstaterede man, at der manglede psykiatere, og at kun halvdelen af uddannelsespladserne var besat. Det førte til, at man gav forskningen i psykiatrien et boost, for at få de medicinstuderende ud på de psykiatriske afdelinger. Og på den måde lykkedes det faktisk at løfte området kompetencemæssigt. I dag vil de medicinstuderende gerne være psykiatere. Problemet er bare, at efterspørgslen i mellemtiden har vokset sig endnu større - inden for alle faggrupperne. Derfor er tiden igen til at øge den forskning, som er det, der trækker de unge til fagene,” siger Psykiatrifondens formand.

Intet behov for ny finansiering

Han påpeger, at forslaget om en forskningspulje ikke kræver ny finansiering, og at finansieringen heller ikke sker ved at tage fra de eksisterende forskningsmidler. Således afsatte man i 1976 i forbindelse med Lov om Statshospitalernes Overførelse til Amtskommunerne 20 mio. kr. målrettet forskning indenfor psykiatrien. Omregnet til nutidskroner svarer det til godt 97 mio. kr.

“Man kan derfor argumentere for, at staten faktisk er forpligtet til at anvende i størrelsesordenen 100 millioner kroner til forskning i psykiatri. Lige som man kan argumentere for, at andelen skal svare til, hvor stor en andel af sygdomsbyrden de psykiatriske sygdomme udgør,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo