Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande af affektive lidelser med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet,” siger Maj Vinberg.

Skræddersyet behandling til patienter med depression kan være vejen frem

Skal man finde en forebyggende behandling, der virker, handler det om at møde patienterne midt i deres liv og dermed fjerne sig fra ‘one size fits all’ tilgangen.

Og hvordan det kan ske, er emnet for forskningsprojektet AWARE, som går ud på en 360 graders evaluering af patienter med tilbagevendende depression og bipolar affektiv sindslidelse.  

“Vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande af affektive lidelser med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet,” siger Maj Vinberg, der står i spidsen for projektet. Hun er professor ved Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Hun tilføjer, at det med til billedet af en bedre forebyggelse hører at skabe en personaliseret tilgang til behandlingen, hvor den skræddersys til den enkelte patient. I projektet vil forskerne således undersøge de individuelle faktorer, som er med til at forværre sygdommen, men også klarlægge de individuelle beskyttende faktorer - både de biologiske, psykologiske og sociale.

Indtil videre har man fået inkluderet 30 patienter med depression eller bipolar lidelse af de 100, som er målet. De bliver fulgt i seks måneder og sammenlignes med en gruppe patienter der får vanlig behandling.

“Indtil videre har deltagerne været rigtig glade for behandlingen. Vi kan se, at vi lykkes med at skubbe en del i den rigtige retning. Nogle er endda startet på arbejde og i uddannelse, nogle har fået omlagt og reduceret deres medicin og andre har fået en god social plan i samarbejde med kommunen eller jobcentret. Det lyder lovende, men vi må afvente om interventionen har effekt når vi står med det færdige studie,” siger hun.

Plan tilpasses hver enkelt patient

I studiet vil forskerne foretage en samlet evaluering af patientens helbred og funktionsevne. Denne evne undersøges gennem kliniske interviews, kognitive tests og spørgeskemaer. En del af projektet foregår også i patienternes eget hjem, hvor ergoterapeuter foretager standardiserede observationstest for at måle kvaliteten af patientens udførelse af praktiske opgaver som for eksempel rengøring og madlavning. Ud fra dette og en dialog med patienten og behandlerteamet, vurderer teamet, hvilke områder patienten primært har behov for, at der sættes ind på. Således fastlægges en målsætning og plan for, hvordan funktionsevnen kan forbedres i forhold til daglige aktiviteter, fysisk helbred, kognition og stresshåndtering.

”Resultaterne fra hver enkelt patient i studiet skal bruges til at tilpasse behandlingen til netop denne patient. Det primære formål med projektet er at forbedre patienternes evne til at mestre hverdagen og dermed understøtte den enkeltes muligheder for at leve et meningsfuldt liv med så stor selvstændighed som muligt,” siger Maj Vinberg.

Hun satser på, at studiets resultater i første omgang vil komme behandlingen af patienter med affektive lidelser til gavn, men håber, at det på sigt også kan hjælpe andre mennesker med andre grupper af psykiske lidelser, som f.eks. angst. 

Resultaterne ventes at være klar om halvandet år.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter