Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Melatonin kan overvejes til børn ned til fem år, råder ny NKR

Melatonin kan overvejes til behandling af vedvarende søvnproblemer hos børn helt ned til fem år, hvis søvnhygiejniske tiltag er utilstrækkelige, råder en ny national klinisk retningslinje (NKR) fra Sundhedsstyrelsen. 

Den ny retningslinje kommer på baggrund af tal, der viser, at forbruget af melatonin blandt børn og unge er tidoblet siden 2010 i takt med, at stadig flere børn og unge har fået søvnproblemer. Op imod hver fjerde mellem 15 og 25 år har ugentlige problemer med at sove. Og søvnproblemerne findes ikke kun blandt dem med en sygdom, der kan medføre søvnforstyrrelser, men også blandt raske børn og unge. Derfor har Sundhedsstyrelsen set på, hvornår det er værd at overveje at starte behandling med melatonin.

Man kan overveje behandling med melatonin i de situationer, hvor søvnforstyrrelserne påvirker barnet/den unge i en sådan grad, at det går ud over dagligdagen og der ikke er tilstrækkelig effekt af de søvnhygiejniske tiltag, eller andre ikke-medicinske behandlinger, som for eksempel brug af tyngdeprodukter.

De nye anbefalinger gælder både for børn og unge i alderen 5-20 år, hvor der ikke er en kendt årsag til søvnforstyrrelserne, og for børn og unge i alderen 2-20 år, hvor søvnforstyrrelsen ses i sammenhæng med anden sygdom.

Anbefalingen omfatter børn og unge i alderen 5 til 20 år. Børn og unge med autisme og ADHD er ikke omfattet af anbefalingen, da Sundhedsstyrelsen har separate anbefalinger for brug af melatonin til de patientgrupper.

Prøv søvnhygiejne først

I den nye anbefaling understreges det, at inden behandling med melatonin sættes i gang, skal søvnhygiejniske tiltag være afprøvet i minimum fire uger, ligesom søvnmønstret skal være registreret ved brug af søvndagbog i 14 dage.

Søvnhygiejniske tiltag kan omfatte for eksempel faste senge- og stå-op tider, gode fysiske rammer i forhold til temperatur, lyd, lys, forstyrrelser samt følelsesmæssig regulering og forældrestøttende tiltag (fx undgåelse af konflikter).

Derudover bør anden ikke-farmakologisk behandling som fx tyngdeprodukter være overvejet inden melatonin afprøves.