Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Lurasidon føjet til behandlingsvejledning for børn og unge med psykotiske tilstande

Endnu et middel til behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge er netop føjet til den officielle behandlingsvejledning. Det er lægemidlet Lurasidon, som i august blev godkendt af Medicinrådet til behandling af skizofreni hos børn og unge fra 13 år. 

Opdateringen af behandlingsvejledningen betyder, at lurasidon, aripiprazol eller paliperidon kan anvendes til initial behandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande hos unge i aldersgruppen 15 til 17 år, samt at lurasidon som udgangspunkt anvendes til initial behandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande hos børn i aldersgruppen 13-14 år.

“Nu har vi fået et nyt middel ind i behandlingsvejledningen, hvilket er rigtig rart, fordi det giver mere at vælge at imellem. Og det er vigtigt, når vi står med små børn eller unge, som måske skal medicineres med et antipsykotikum livet igennem,” siger Anders Fink-Jensen, professor, overlæge og leder af Psykiatrisk Center København. 

Medicinrådets første behandlingsvejledning blev udgivet i juni 2020 med afsæt i en vejledning fra 2014 fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Dette er den første ændring siden da og rummer anbefalinger til behandling med antipsykotika af børn og unge under 18 år. 

Anbefalingerne er opdelt i aldersgrupperne 15 til 17 år, 13 til 14 år og under 13 år. Baggrunden for denne aldersopdeling er, at ingen antipsykotika er godkendt i Danmark til behandling af skizofreni eller andre psykotiske tilstande hos børn og unge under 13 år.

Inden lurasidon blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA, var der kun godkendte antipsykotika til unge fra 15 år og opefter. Flere antipsykotika var dog godkendt af de amerikanske myndigheder ned til 13-årsalderen, hvilket fagudvalget også har lagt vægt på i behandlingsvejledningen.

De fleste af præparaterne i vejledningen er typisk godkendt til skizofreni, men er alligvel målrettet et bredere diagnostisk spektrum, fordi diagnosen skizofreni ofte er uafklaret ved debut i den unge aldersgruppe, hvor psykotiske symptomer kan være en del af en begyndende skizofreni, men også kan opstå hos unge med for eksempel autisme, mental retardering eller depression. Anbefalingerne gælder således alle børn og unge, der opfylder de diagnostiske kriterier for psykotiske tilstande (ICD-10 diagnoserne F20-29, som dækker skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser). 

Antipsykotisk medikamentel behandling må aldrig stå alene, men skal altid ledsages af psykosociale interventioner. Valg af ikke-farmakologiske interventioner er ikke omfattet af Medicinrådets behandlingsvejledning.

FAKTA

Unge 15-17 år: Ved initial behandling af skizofreni eller andre psykotiske tilstande er der mulighed for at vælge mellem aripiprazol, lurasidon og paliperidon, da disse tre lægemidler er godkendt i Danmark til behandling af skizofreni hos unge fra 15 til 17 år. Fagudvalget vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at starte med aripiprazol, da der er mere evidens og større klinisk erfaring med aripiprazol end med lurasidon. Samtidig har aripiprazol samlet set lavere risiko for bivirkninger end paliperidon.

Børn 13-14 år: Ved initial behandling af skizofreni eller andre psykotiske tilstande anvendes som udgangspunkt lurasidon, da det er det eneste antipsykotikum, der er godkendt i Danmark til behandling af skizofreni i denne aldersgruppe. Ved behov for skift på grund af manglende effekt af lurasidon kan man gå over til et af de fire andre antipsykotika: aripiprazol, paliperidon, quetiapin eller risperidon. Disse er ligeværdige med hensyn til effekt.

Børn under 13 år: Som initial behandling er der mulighed for at vælge mellem aripiprazol eller risperidon. Fagudvalget har her lagt vægt på, at der er kendskab til sikkerhedsprofilen ved andre diagnoser i denne aldersgruppe, da ingen antipsykotika er godkendt til behandling af skizofreni eller andre psykotiske tilstande hos børn under 13 år. Effekten i denne aldersgruppe er desuden meget sparsomt belyst i lodtrækningsforsøg. Fagudvalget lægger derfor også vægt på, at lægemidlet er godkendt til aldersgruppen på andre indikationer i Danmark eller USA. Aripiprazol er godkendt af den amerkanske fødevare- og lægemiddelstyrelse FDA til børn ned til 6 år med Tourette syndrom eller irritabilitet ved autismespektrum-forstyrrelser og er samlet set forbundet med den laveste risiko for bivirkninger. Risperidon er godkendt i Danmark hos børn ned til 5 år på indikationen aggression ved mental retardering.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether