Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

ADHD er en større prædiktor for et dårligere mentalt helbred end autisme

ADHD er en større prædiktor for et dårligere mentalt helbred end autisme, og er i højere grad end autisme forbundet til problemer med bl.a. angst og depression i voksenlivet. 

Det viser et nyt studie, offentliggjort i Scientific Reports, der er blevet til, fordi det længe har været kendt, at autisme er forbundet til angst og depression, mens ADHD har været overset i denne sammenhæng, ifølge forskerne bag studiet. Desuden har videnskaben kæmpet med at adskille betydningen af ADHD og autisme fra andre mentale lidelser, fordi de ofte er komorbide.

Forskernes agt var derfor her, præcist at måle, hvor meget ADHD-træk var forbundet med dårlig mental sundhed, mens de tog højde for autistiske træk. Studiet blev gennemført via en spørgeskemaundersøgelse blandt over 500 voksne briter. Analyserne heraf viste, at både autistiske og ADHD-træk forudsagde større angst og depression, mens ADHD-træk var klart dem, der påvirkede mest.  

Væsentligste kliniske konsekvens

Ifølge studiets sidsteforfatter, Punit Shah fra Bath Universitetet i England, tyder studiets resultater på, at behandlingen af ADHD-træk hos voksne med eller uden autisme har potentiale til at reducere forekomsten af f.eks. angst og depression, hvilket kan supplere kliniske interventioner målrettet direkte mod angst og depression.

Den væsentligste kliniske konsekvens af resultaterne er, siger Shah, at ikke mindst neurologiske specialister bør se nærmere på, hvordan man kan påvirke ADHD-træk - både hos mennesker med ADHD, autisme eller begge dele - og på den måde forbedre patienternes mentale tilstand.

Forskerne peger på, at der nu er brug for yderligere forskning, som dykker dybere ind i forståelsen af, hvorfor ADHD er forbundet med er dårlig psykisk helbred, især i forhold til de mentale processer, der skaber angstfyldt og depressiv tænkning hos mennesker med ADHD-træk. 

Studiet har samtidig betydning for forståelsen af den rette diagnosticering. Ofte får voksne med ADHD behandling for angst og depression eller andre psykiske problemer, såsom stofmisbrug, som er mere velkendte og nemmere for klinikerne at diagnosticere. Bag det hele kan der imidlertid gemme sig en ADHD, som det i første omgang vil give mere mening at behandle.

Desuden kan der være fælles genetiske faktorer mellem ADHD og angst, hvorfor forskning i overlapningen mellem ADHD og andre psykiske tilstande bør fremmes, lyder det i en kommentar til studiet fra en amerikansk psykiatrisk specialist.