Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kæmpe real world studie sammenligner tre NOACer med warfarin

ESC: Sammenlignet med warfarin er Eliquis (apixaban) og Pradaxa (dabigatran) forbundet med lavere risiko for større blødninger mens Xarelto (rivaroxaban) er forbundet med højere risiko.

De tre NOAK’er har samme risiko for stroke og systemisk embolisme sammenlignet med warfarin.

Det viser et stort real world studie blandt omkring 220.00 patienter fra de tre nordiske lande, som madag blev pæsenteret som en poster (Abstract P3470) på den europæiske hjertekongres, ESC 2019, i Paris.

Studiet bekræfter flere tidligere studiers resultater.

Professor Søren Paaske Johnsen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital præsenterede mandag studiet på ESC 2019 i Paris. Og for ham er studiets størrelse en vigtig pointe. Det viser real world datas berettigelse som supplement til kliniske studier, og antallet af patienter i dette studie gør resultaterne mere sikre, ligesom der bliver muligheder for at gå ned i mere detaljerede spørgsmål og stadig have en stor undersøgelsesgruppe.

De 220.000 deltagere er alle førstegangsbehandlede personer med atrieflimren.

Søren Paaske Johnsen understreger, at studiets data også har særlig relevante, fordi de er fremkommet i de nordiske lande, hvor den traditionelle AK-behandling med warfarin er af så høj kvalitet.

”Det er jo ingen sag at vise bedre resultater ved ny behandling, hvis den eksisterende er dårlig. Men i de nordiske lande har vi en god AK-behandling,” siger han.

I studiet er deltagerne delt op i tre grupper, hvor henholdsvis apixaban, rivaroxaban og dabigatran sammenlignes op imod warfarin. Gruppen med apixaban/warfarin er langt størst (ca. 56.000 patienter med apixaban sammenlignet med et tilsvarende antal patienter med warfarin), da apixaban er det mest brugte præparat i de tre lande.

Forskerne fulgte op ved at se på de deltagere, der blev indlagt med enten stroke, systemisk emboli eller blødning.

”Det interessante ved studiet er også konsistensen i den viden vi efterhånden har fået. Disse resultater ligger fint i tråd med det, vi hidtil har fået at vide: NOACs har generelt en god sikkerhed også i sammenligning med patienter, der er velbehandlede på warfarin. Rivaroxabans større blødningsrisiko er også ret konsistent, og det bør tages i betragtning” siger han.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter