Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Influenza-vaccination kan forebygge hjerteproblemer ved forhøjet blodtryk

En influenzavaccine beskytter mod forværring af hjertesvigt og nedsætter risikoen for død og ifølge en ny undersøghelse også forebygge hjerteproblemer ved forhøjet blodtryk.

For patienter med hjertesvigt kan influenza forværre sygdommen og i værste tilfælde betyde dødsfald. Men en influenzavaccination en gang om året kan have forebyggende effekt.

Det konkluderede et studie fra 2018 som omfattede 130.000 danskere med hjertesvigt i perioden fra 2003-2015. Efter forskerne havde taget højde for alder, andre sygdomme, medicinforbrug og andre faktorer var resultaterne ikke til at tage fejl af. En influenzavaccination var forbundet med lavere risiko for, at hjertesvigtpatienterne ville dø:

Den påvirkning, som influenza har på kroppen, kan nemlig udløse hjerteanfald og slagtilfælde.

De samme forskere har nu i et nyt studie undersøgt, om vaccinen også kan forebygge hjerteproblemer ved forhøjet blodtryk. De endelige resultater er endnu ikke publiceret, men alt peger i samme retning - selv hos patienter kun med hypertension - fortæller læge, forskningsleder og lektor ved Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, Tor Biering-Sørensen:

”Af studiet fremgår det, at patienter med forhøjet blodtryk har 18 procent lavere risiko for død i influenza-sæsonen, hvis de er vaccineret. Patienterne har nemlig ligesom patienter med hjertesvigt øget risiko for hjerteanfald og slagtilfælde. En influenza kan være det, som skubber meget syge patienter ud over kanten. Derfor giver det samlet set rigtig god mening at vaccinere den gruppe af patienter.”

Forskellige hypoteser

Forskerne fandt altså samlet set en 18 procent reduktion i risikoen for at dø af alle årsager, en 16 procent lavere risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme og ti procent reduceret sandsynlighed for at dø af hjerteanfald eller slagtilfælde.

”Der er et helt tydeligt link mellem vaccinationen og en lavere risiko for at dø af sygdomme, der er forbundet med højt blodtryk,” fastslår Tor Biering-Sørensen. Formodningerne om, at influenza-vaccination også beskytter patienter med forhøjet blodtryk mod hjerteproblemer er tilstrækkelige til, at forskerne anbefaler, at også de patienter bør influenza-vaccineres:

”En influenza-vaccine er ikke farlig men ser ud til at give en øget beskyttelse. Vi taler ikke om svært syge patienter men patienter med en aldersbetinget lidelse, som 80 procent af befolkningen vil få når de kommer op i alderen. Vaccinen er simpel og billig, og gevinsten ser ud til at være stor,” fastslår Tor Biering-Sørensen. Den kausale sammenhæng er dog vanskelig at udtale sig om. Der er flere forskellige hypoteser, som forskerne gerne vil i gang med at se nærmere på:

”Hvis man har et påvirket hjertekar-system og får influenza, så bliver kroppen udsat for stresspåvirkning. En influenza er en omfattende infektion, og derfor ser man også flere dødsfald i forbindelse med epidemier. Infektionen kan forværre et hjertekar-system, som allerede er sygt. Høj puls, højt blodtryk og forhøjet metabolisme kan udløse en blodprop i hjertet eller i hjernen.”

En anden hypotese går ud på, at en blodprop kan udløses på grund af åreforkalkning, fortæller Tor Biering-Sørensen:

”Forhøjet blodtryk skyldes ofte at blodårerne bliver stive og forkalkede forårsaget af aflejringer af plak og fedtstoffer i karvæggen. Når der går hul på disse plaks stimulerer det blodet til at størkne, og dette kan danne blodpropper i blodkarrene til hjerte og hjerne. Det er sandsynligt, at de høje niveauer af betændelse ved en influenza-infektion reducerer stabiliteten af disse plaks og dermed øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme,” siger han.

En sidste hypotese går ud på, at influenzaen rammer hjertemusklen:

”Ved obduktion af patienter, som er døde af influenza, har man fundet virus i hjertemusklen. Det tyder på, at influenza-virus måske kan påvirke hjertet direkte.”

Det danske studie er et landsdækkende registerstudie med 608.452 patienter i alderen 18 til 100 år med hypertension. Studiet er udført over ni influenzasæsoner fra 2007 til 2016.

The flu vaccine and mortality in hypertension. A Danish nationwide cohort study er blevet fremlagt på den store europæiske hjertekongres ESC-kongres i 2019. I 2018 modtog lektor Tor Biering-Sørensen, som er vejleder for læge og ph.d. Daniel Modin, støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “Influenza vaccination in cardiovascular disease: a nationwide epidemiological study.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter