Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto godkendt til akutte medicinske patienter

Den amerikanske sundhedsmydnighed FDA har godkendt Xarelto (rivaroxaban) til forebyggelse af venøs tromboembolisme (VTE) hos indlagte akut syge medicinske patienter.

Med godkendelsen af ​​denne nye indikation kan Xarelto gives til disse patienter, hvis de ikke har høj risiko for blødning, under indlæggelse og fortsættes efter udskrivning i en samlet anbefalet varighed på 31 til 39 dage.

Til dato har FDA givet Xarelto otte indikationer - hvilket er højest for en NOAC - hvoraf seks specifikt er til behandling, forebyggelse og reduktion i risikoen for tilbagefald efter VTE hos en lang række patientgrupper.

"De kliniske fase III-undersøgelser i denne højrisiko-patientgruppe viser os, at Xarelto i en dosis på 10 mg er en effektiv og sikker mulighed for at hjælpe med at forhindre blodpropper," siger dr. Alex C. Spyropoulos, der er professor i medicin på Lenox Hill Hospital, New York, NY.

Patienter med en akut medicinsk sygdom har en øget risiko for blodpropper i op til tre måneder efter udskrivning fra hospitalet, hvor 80 procent af tilfældende sker inden for de første seks uger.

Amerikanske retningslinjer anbefaler i øjeblikket, at akut syge medicinske patienter, der risikerer VTE, får antikoagulantia, typisk injicerbare stoffer, på hospitalet for at beskytte dem mod blodpropper, men fraråder rutinemæssig antikoagulant brug efter at have forladt hospitalet.

Forskning viser, at mange patienter nægter behandling med injicerbare antikoagulantia af frygt, ubehag, angst eller grundet besværligheder.

”Forebyggelse af blodpropper er en vigtig prioritet for læger, der behandler patienter med akutte medicinske sygdomme, og derfor er Janssen glad for, at FDA godkendte brugen af ​​Xarelto til at tackle denne ofte fatale, men alligevel forebyggelige tilstand," siger dr. James List, der er udviklingschef hos Janssen.

"I stedet for daglige injektioner med ældre antikoagulantia, har patienter nu en ny oral behandling, som kan hjælpe med at forhindre blodpropper, både på hospitalet og efter udskrivning fra hospitalet."

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter