Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Apopleksi – især hos yngre og rygere – kan dække over kræft

Lægerne bør i højere grad have kræft i tankerne, når de modtager en patient med hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Det gælder især, hvis der er tale om yngre patienter og rygere. Ifølge ny dansk forskning har de patienter nemlig øget risiko for også at have en skjult kræftsygdom.

Patienter med apopleksi har hele 54 procent større risiko for også at have en kræftsygdom sammenlignet med andre. Det viser den nye undersøgelse, som er lavet af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Bispebjerg Hospital og som netop er publiceret i tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavia.

I undersøgelsen havde omkring hver 25. patient kræft samtidig med deres apopleksi. Det var vel at mærke kræft, som patienterne var uvidende om, og som først blev afsløret efter indlæggelsen, forklarer Anne Julie Tybjerg, der er forsker i Kræftens Bekæmpelses forskningsafdeling og førsteforfatter på den nye undersøgelse:

”Undersøgelsen viser, at en apopleksi kan ledsages af en kræftsygdom. Hjernekræft kan ligefrem optræde i forklædning af at være en apopleksi. Det gælder især for hjerneblødninger som ikke sjældent 'gemmer' på en hjernesvulst inde i blødningen." I undersøgelsen var det tilfældet for ét ud af 66 tilfælde af hjerneblødningerne. Apopleksien kan med andre ord altså dække over en okkult hjernekræft.

Behov for kliniske retningslinjer

Hos flere af patienterne opdagede man først patientens kræftsygdom mere end en måned – helt op til tre måneder – efter patienten havde været indlagt med sin apopleksi, forklarer Anne Julie Tybjerg:

”Samtidig med at årsagen til patientens apopleksi blev opbygget, var en okkult kræftsygdom i gang med at udvikle sig. Når en kræftdiagnose først stilles tre måneder efter en apopleksi, kan nogle kræftknuder nå at udvikle sig til dobbelt størrelse, hvilket naturligvis i sidste ende kan være afgørende for patientens overlevelse.” Anne Julie Tybjerg mener derfor også, at forskningen bestyrker, at der fremadrettet er behov for nogle kliniske retningslinjer til udredning af okkult cancer i forbindelse med apopleksi:
”Lægerne er opmærksomme på, at apopleksi kan ledsages af og dække over en kræft, men fremadrettet er det vigtigt i endnu højere grad at have kræft i tankerne, når man modtager en patient med apopleksi. Kliniske retningslinjer vil kunne understøtte den praksis.”

Risiko for nogle kræftformer er størst

Undersøgelsen omfatter 85.000 mennesker i Danmark, der fik en apopleksi i perioden 2003-2015. Ved hjælp af Cancerregistret kunne forskerne identificere de patienter, som i forbindelse med indlæggelsen eller i løbet af det følgende år fik diagnosticeret kræft. Ved at sammenligne med tilsvarende tal fra baggrundsbefolkningen, kunne forskerne påvise, at kræft forekommer hyppigere hos patienter med apopleksi. De får oftere for eksempel lungekræft, tarmkræft og blærekræft, - kræftformer, der især er kendt for at være knyttet til rygning, fortæller Anne Julie Tybjerg:

”Det er klart, at der ikke er ressourcer til at foretage en fuld udredning for kræft ved hver eneste apopleksi, så derfor vil det være en stor hjælp i udredningsfasen at vide, hvilke kræftformer det giver særligt god mening at kigge efter - og dermed også sikre en hurtigere diagnosticering.”

Alder og rygning

Risikoen for apopleksi og kræft stiger i sagens natur med alderen og øges yderligere af rygning. Derfor er det også særligt vigtigt, at være ekstra opmærksom, hvis man modtager yngre patienter (40-50 år) med en apopleksi, pointerer Anne Julie Tybjerg:

”Vores undersøgelse viser, at yngre patienter med apopleksi gemmer på en skjult kræft fire til fem gange oftere end jævnaldrende uden apopleksi. Undersøgelsen viser desuden, at der er dobbelt så mange rygere blandt apopleksipatienter som i resten af befolkningen. De apopleksipatienter, der var rygere, havde faktisk næsten 50 procent større risiko for også at have kræft sammenlignet med de apopleksipatienter, der ikke røg. Både apopleksi og kræft er sygdomme, der i høj grad er relaterede til rygning – og nogle gange rammes rygere desværre af begge sygdomme samtidigt. Det var i høj grad tilfældet for patienterne i vores undersøgelse – og er nærmest ubærlig følge af rygning.”

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo