Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region Syddanmark tilbyder skånsom og præcis metode til udredning af hjertekramper

Region Syddanmark indførte i begyndelsen af året - som den første region i Danmark - FFRCT (fractional flow reserve from coronary CT) til udredning af patienter med symptomer på forsnævringer i hjertets kranspulsårer.

Indtil nu, har det været sådan, at hvis en hjerte-CT ikke kan udelukke forsnævringer af hjertets kranspulsårer som årsag til patientens brystsmerter, så vil patienten typisk blive sendt videre til en myokardiescintigrafi eller en MR-scanning til en vurdering af sværhedsgraden af kranspulsåresygdommen. Begge undersøgelser er dog ressourcekrævende og i øvrigt undersøgelser, som udsætter patienten for radioaktiv stråling eller kontrast – og som i øvrigt medfører yderligere ventetid og nye undersøgelser.

FFRCT er en avanceret analyseform, der er baseret på data fra en standard hjerte-CT-scanning, og som ud over at være mere skånsom for patienten end hidtil anvendte metoder, også er bedre til at identificere de patienter, der har den alvorligste grad af kranspulsåreforsnævring og dermed størst behov for at gennemgå behandling med stents eller by-pass operation. Det fortæller professor i Kardiologi ved Syddansk Unviersitet, Niels Peter Rønnow Sand, som de seneste år har forsket i metoden og har været primær investigator på studier, hvor metoden belyses. 

”Vi kan nu ved behov for yderligere udredning sende CT-scannings-billederne videre til yderligere analyse i stedet for at sende patienten videre. Ud over at spare patienterne for besvær og ubehag forbundet med undersøgelserne, har vi nu resultatet af FFRCT analysen efter blot 24 timer fremfor som tidligere at være nødt til at vente måske fire til ti uger på, at patienten gennemgik yderligere, afklarende undersøgelser.” Niels Peter Rønnow Sand har de seneste år har forsket i og været primær investigator på studier om netop udvikling af skånsomme og præcise metoder til udredning af patienter med angina pectoris. 

Udover i Region Syddanmark anvendes FFRCT til klinisk brug på Aarhus Universitetshospital, Skejby samt i USA, Japan og England. 

Ved FFRCT estimeres forsnævringers betydning for flow og tryk i kranspulsårene ved anvendelse af avanceret computerteknik og herved dannes en personlig tredimensionel model af hjertets kranspulsårer ud fra hjerte-CT-scanningen. Kardiologen får med scanningen svar på både patientens anatomi og kranspulsårernes fysiologi. 

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter