Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk forskning ser nærmere på kønsforskelle og åreforkalkning

Forskere fra Region Syddanmark har set nærmere på kønsforskelle i forekomsten af kranspulsåreforkalkning (atherosklerose), plaque-sammensætning, størkningsforhold og inflammationsmarkører hos raske og hos nydiagnosticerede patienter med type 2-diabetes. 

Resultaterne antyder, at strukturen af åreforkalkningen hos kvinder er anderledes end hos mænd - og at kvinder med åreforkalkning danner blodpropper (fibrin), der er sværere at opløse.

I fire studier har forskerne set nærmere på kønsforskelle i forhold til åreforkalkning og størkningsmekanismer hos raske 50-60-årige og på sammenligning af åreforkalkning hos asymptomatiske patienter med ny-diagnosticeret Type-2 diabetes og alders-og kønsmatchede raske personer. Plaque-sammensætningen i hjertets kranspulsårer er belyst ved hjælp af hjerte-CT scanning.

To slags åreforkalkning

I to studier undersøgte forskerne midaldrende danskere uden kendt hjertesygdom. De ønskede med undersøgelsen at afdække udbredelsen og strukturen af åreforkalkning og åreforkalkningens sammenhæng med blodets størkning. Det fortæller professor i kardiologi ved Syddansk Universitet, Niels Peter Rønnow Sand, som er hovedvejleder på studierne:

”Der findes overordnet to typer af atherosklerose, der kan skelnes ved hjælp af hjerte-CT-scanning. Den ene del består af en kolesterol- og bindevævsagtig ’blød’ komponent, den anden del er ’hård’ og kalkholdig. Plaques med stort indhold af den bløde kolesterolholdige komponent ved man er forbundet med størst risiko for udvikling af blodpropper. Vi ved, at kvinder generelt får kardiovaskulære sygdomme senere i livet end mænd, men i studierne så vi, at kvinder, der diagnosticeres med åreforkalkning, har en ændret fibrin-stuktur, der er sværere at opløse. Herudover viste undersøgelserne (hos disse ellers raske personer), at forkalkningsgraden af plaque hos mænd tiltog med øget størrelse af plaque - en sammenhæng der ikke kunne påvises hos kvinder.”

Hvordan de fund skal fortolkes i forhold til risikoen for senere i livet at udvikle blodpropper i hjertet er på nuværende tidspunkt uafklaret, pointerer Niels Peter Rønnow Sand.

Diabetes øger risiko yderligere hos kvinderne

Det er velkendt, at type- 2-diabetes øger risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser mere markant hos kvinder end hos mænd - men ifølge Niels Peter Rønnow Sand er mekanismerne bag den viden ikke endeligt afklaret. Forskergruppen har søgt at belyse tilstedeværelsen, omfanget og strukturen af åreforkalkning samt markører for inflammation i blodet hos asymptomatiske patienter med nydiagnosticeret Type-2 diabetes:

”Vi fandt ud af, at diabetikere ved diagnosetidspunktet havde en større andel af det kolesterolholdige plaque i koronarkarrene end ikke-diabetikere, og dertil også, at andelen af denne plaque-komponent steg med øget plaque-byrde - en sammenhæng, der ikke kunne påvises hos de raske. Vi viste også, kvinder med type 2-diabetes havde en større andel af det kolesterolholdige plaque og en øget forekomst af markører for inflammation sammenlignet med mænd med type 2-diabetes.”

Aggressiv behandling så tidligt som muligt

Gennem de seneste år er der introduceret flere præparater til behandling af type 2-diabetes. Men det er endnu ikke afklaret, hvornår behandlingen skal iværksættes og hvem, der vil have størst gavn af den, forklarer Niels Peter Rønnow Sand, men tilføjer: 

”Om vores omtalte fund kan benyttes i denne sammenhæng er endnu uvist. Men nye nationale initiativer er på vej i forhold til en belysning af, om hjerte-CT-scanning hos ny-diagnosticerede type 2-diabetes patienter vil kunne anvendes som guide til en mere individualiseret behandling.”

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter