Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Efter DCS' generalforsamling: Ændringer i NBV udgivet

Den opdaterede udgave af den nationale hjertekar-behandlingsvejledning er netop offentliggjort og udgivet. Det sker i forlængelse af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)s generalforsamling.

De vigtigste ændringer omhandler behandlingen af patienter med henholdsvis hyperlipidæmi og diabetes/iskæmisk hjertesygdom.

De fagspecifikke arbejdsgrupper fremlagde ved Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) møde tidligere på året (9. januar) de fem nye guidelines fra European Society of Cardiology indenfor områderne: Hyperlipidæmi, diabetes og iskæmisk hjertesygdom, kronisk koronart syndrom, supraventrikulær takykardi og lungeemboli.

Guidelines blev i januar godkendt af DCS - med foreslåede ændringer. De nye guidelines er nu i forlængelse af DCS’ generalforsamling den 4. juni, indarbejdet i de respektive kapitler i den nationale behandlingsvejledning (NBV). Det fortæller Hans-Henrik Tilsted, læge på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik og formand for NBV.

De vigtigste bemærkninger og mest nævneværdige ændringer er ifølge Hans-Henrik Tilsted indenfor følgende to områder:

Hyperlipidæmi:

I forhold til kapitlet om hyperlipidæmi, så er ændringen, at anbefalingen nu er en mere aggressiv lipid-behandling hos patienter med dokumenteret iskæmisk hjertesygdom. Behandlingsmålet er nu et LDL-kolesterol på 1,4 mmol/l.

Diabetes og iskæmisk hjertesygdom:

Fremadrettet anbefales brugen af SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptor agonister tidligere i forløbet hos patienter med dokumenteret hjertesygdom på baggrund af studier, som har vist, at disse præparater reducerer den kardielle risiko.

I kapitlet om farmaka og kardiovaskulær risisko er opdateret omkring brugen af NSAID-præparater ved hjertesygdom.

I kapitlet omhandlende idrætsudøvere og hjertesygdom er der kommet en ny instruks omkring peri-myokardit og kardiomyopatier.

Derudover er der enkelte andre mindre tilføjelser til NBV’ens i alt 40 kapitler:

Indenfor de fem områder atrieflimren, hjertesvigt, AK-behandling, hypertension og hyperlipidæmi er der indført fremadrettede vejledninger om kontroller i forbindelse med overgangen til det nære sundhedsvæsen. Det sker for at lette patientens overgang fra det specialiserede system til det nære sundhedsvæsen.

Den opdaterede NBV kan findes på www.cardio.dk

The European Society of Cardiology (ESC) opdaterer hvert år eksisterende guidelines for forskellige dele af hjertekar-området. De nye guidelines bliver godkendt af DCS, som de foreligger eller med ændringer. Efterfølgende bliver de indarbejdet i den danske nationale behandlingsvejledning for hjertekar-sygdomme (NBV).

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter