Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forhøjet blodtryk i 40’erne fordobler kvinders risiko for hjerteanfald

Kvinder i begyndelsen af 40’erne med et moderat forhøjet blodtryk har dobbelt så stor risiko for at udvikle akut koronart syndrom i 50’erne sammenlignet med jævnaldrende kvinder uden forhøjet blodtryk.

Derfor bør de nu opfordres til med jævne mellemrum at få målt deres blodtryk hos egen læge.

Det mener de norske forskere, som står bag et studie publiceret i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology.

”Til trods for, at kvinderne føler sig sunde og raske, så er opfordringen, at de, som befinder sig i risikogrupper bør have målt deres blodtryk hos egen læge – og dette bør gentages med en frekvens fastsat ud fra blodtryksniveauet. Det gælder især kvinder med risikofaktorer som for eksempel overvægt, diabetes, autoimmune lidelser, graviditetskomplikationer, eller som har forældre med forhøjet blodtryk. De bør overvåges særligt nøje.” Det mener studiets førsteforfatter, Ester Kringeland fra universitetet i Bergen.

Tidligere studier antyder, at forhøjet blodtryk udgør en mere markant risikofaktor for udvikling af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder end hos mænd. Unge og midaldrende kvinder har i gennemsnit lavere blodtryk end mænd, men dét til trods, så er tærsklen for diagnosticering af forhøjet blodtryk den samme for begge køn.

Det norske studie har undersøgt, om blot et let forhøjet blodtryk (130-139/ 80-89 mmHg) udgør en stærkere risikofaktor for udvikling af akut koronart syndrom hos kvinder end hos mænd. I studiet, Hordeland Health Study, målte forskerne blodtrykket hos 6.381 kvinder og 5.948 mænd. Alle var ved studiets påbegyndelse 41 år. Hjerteanfald hos deltagerne blev registreret over en periode på 16 år. Her fandt forskerne, at der hos kvinder med let forhøjet blodtryk var en fordoblet risiko for at få et hjerteanfald i 50’erne. Samme sammenhæng blev ikke påvist hos mænd efter justering for andre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme.

”Vores analyser bekræfter, at let forhøjet blodtryk påvirker risikoen for udvikling af akut koronart syndrom på en kønsspecifik måde. Resultaterne af vores studie føjer dermed ny evidens til tidligere studier, der indikerer, at forhøjet blodtryk har en særlig ugunstig indvirkning på kvinders hjerter,” konkluderer Ester Kringeland, som også tilføjer, at resultaterne sandsynligvis afspejler forskelle mellem kvinder og mænd i forhold til, hvordan de små arterier reagerer på forhøjet blodtryk.

”Unge kvinder har i gennemsnit lavere blodtryk end mænd, men der observeres en stejlere stigning hos kvinder allerede i begyndelsen af 30’erne. Da tærsklen for forhøjet blodtryk er den samme hos begge køn, har unge kvinder faktisk haft en relativt større stigning end mænd, før de bliver diagnosticeret med forhøjet blodtryk,” pointerer Ester Kringeland, som understreger, at kvinder bør kende deres blodtryk og i øvrigt sørge for at opretholde en normal kropsvægt, spise sundt og motionere regelmæssigt ligesom rygning, store mængder alkohol og salt frarådes.

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo