Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fælles retningslinjer for behandling af børn med arvelige hjertesygdomme

Om få dage udsendes en vejledning om, hvordan man skal udrede og behandle børn i familier med arvelige hjertesygdomme. Målet er at gøre udredning og behandling ens i hele landet og at fange alle de børn, der har risiko for at udvikle hjertesygdom.

”Udredning og behandling af børnene kan i dag være meget forskellig afhængig af, hvor i landet man bor. Og for at give alle familier en ensartet behandling, har vi udarbejdet dette sæt anbefalinger, med det formål at få skabt samhørighed mellem børneafdelinger og hjerteafdelinger om, hvordan man udreder børnene, hvornår man gør det, og hvilken behandling og hvilke kontroller, man sætter i værk,” siger Finn Lund Henriksen, der er overlæge på hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital og har deltaget i arbejdsgruppen bag vejledningen som repræsentant for Dansk Cardiologisk Selskab.

Vejledningen er allerede godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab og mangler lige nu kun den sidste godkendelse i Dansk Cardiologisk Selskab, før den er klar til at blive sendt ud til alle børnelæger og hjertelæger. Den vil desuden blive tilgængelige på de to selskabers hjemmesider og fulgt op med en informationsindsats.

”Jeg håber, at der kommer det ud af et fælles sæt anbefalinger, at vi i højere grad får fundet de børn, der har for eksempel forhøjet kolesterol, og rettidigt sat dem i relevant behandling. Og det samme selvfølgelig i forhold til de andre sygdomme,” siger Finn Lund Henriksen.

Som eksempler på typiske arvelige hjertesygdomme nævner han ion-kanal sygdomme, dyslipidæmi, aflejringssygdomme, aorta-sygdomme og muskeldystrofi.

Vejledning for voksne

For de voksne kom der en vejledning ift. udredning og behandling af voksne med arvelige hjertesygdomme i 2006, som blev opdateret i 2013. Formålet med den var at fremsætte forslag til retningslinjer for udredning af slægtninge til patienter med arvelige kardiovaskulære sygdomme med henblik på at kunne forbedre information, rådgivning og behandling. Ideen var at reducere udviklingen af alvorlige sygdomsmanifestationer og pludselig død.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter