Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danske forskere sætter fingeren på mysterium i lipid-behandlingen

ESC: Højdosis, oprensede omega-3 fedtsyrer til forebyggelse af aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom hos statin-behandlede patienter med forhøjede plasma triglycerider har for nyligt været undersøgt i to studier - og med to forskellige resultater.

Et dansk-japansk studie sammenligner nu de to studier – med et overraskende og kontroversielt resultat.

Ved en Late Breaking Trial session ved årets virtuelle kongres i European Society of Cardiology præsenterede danske og japanske forskere fra Herlev og Gentofte Hospital de helt nye, kontroversielle resultater, som sætter fingeren på et mysterium i lipid-behandlingen.

Målet med den dansk-japanske forskning var at forstå de markant forskellige resultater i to nyligt publicerede randomiserede, dobbeltblændede studier REDUCE-IT og STRENGTH. Studierne, som har undersøgt effekten af ​​højdosis, oprensede omega-3 fedtsyrer til forebyggelse af aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (ASCVD) hos statinbehandlede patienter med forhøjede plasma triglycerider.

REDUCE-IT inkluderede 8.179 højrisiko-patienter. Halvdelen fik 4g icosapent ethyl (EPA) per dag - den anden halvdel fik mineralolie. EPA versus mineralolie var forbundet med 25 procent lavere risiko for ASCVD. STRENGTH-studiet inkluderede 13.078 patienter i moderat til højrisiko. Halvdelen fik EPA plus docosahexaensyre (DHA) 4g/dag – den anden halvdel fik majsolie. EPA+DHA versus majsolie viste ingen gavnlig effekt. Majsolien viste ingen gavnlig effekt på risikoen for ASCVD.

Forskelle i aktive olier

De forskellige resultater har de danske og japanske forskere nu søgt at afdække og belyse årsagerne til i deres prospektive, epidemiologiske studie. Dette har de gjort ved hjælp af data fra Herlev/Østerbro-undersøgelsen (Copenhagen General Population Study). De har dels set på forskellene i de aktive olier (EPA versus EPA+DHA) og dels på forskellene i olierne brugt til sammenligning (mineral- og majs-olie). For hver af de fire grupper blev det vurderet, hvor stor en effekt på risikoen for ASCVD, der kunne forklares ved de rapporterede effekter på plasma triglycerid, LDL-kolesterol og C-reaktivt protein i henholdsvis REDUCE-IT og STRENGTH.

Ud af de 106.088 personer inkluderet i Herlev/Østerbro-undersøgelsen udvalgte de danske og japanske forskere de patienter, som opfyldte de centrale inklusionskriterier for REDUCE-IT-studiet (n = 5.684; ASCVD = 852) og for STRENGTH-studiet (n = 6.862; ASCVD = 697). Forekomsten af ASCVD inklusive kardiovaskulær død, myokardieinfarkt, slagtilfælde, ustabil angina og koronar revaskularisering blev fulgt i samme medianvarighed som ​​henholdsvis REDUCE-IT og STRENGTH (henholdsvis 4,9 og 3,5 år).

"I de to kohorter estimerede vi risikoen for ASCVD baseret på den observerede ændring i plasma triglycerid, LDL-kolesterol og C-reaktivt protein,” forklarer professor i klinisk medicin ved Herlev og Gentofte Hospital, Børge Nordestgaard, som også er sidste-forfatter til studiet. Han tilføjer:

”På denne måde kan vi separat vurdere effekten af både de aktive olier med omega-3 fedtsyrer (EPA og EPA+DHA) og olierne til sammenligning (mineral- og majs-olier).”

Studiets førsteforfatter, speciallæge i kardiologi og ph.d. Takahito Doi, konkluderer:

”De kontrasterende resultater af REDUCE-IT kontra STRENGTH kan delvist forklares ved at mineralolie øger risikoen for ASCVD med syv procent, hvorimod majsolie har en neutral effekt. De aktive olier i form af henholdsvis EPA i REDUCE-IT og EPA+DHA i STRENGTH kunne begge forklare en mindre reduktion på fire-seks procent i risikoen for ASCVD via deres effekt på plasma triglycerid, LDL-kolesterol og C-reaktivt protein. Den uforklarede yderligere 13 procents risikoreduktion i REDUCE-IT-studiet skyldes sandsynligvis andre, ukendte virkninger af EPA eller mineralolie.”

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo