Flere kræftpatienter bliver hjerte-kar-patienter

Et stigende antal kræftpatienter bliver raske eller lever længere med deres sygdom. Det betyder, at flere af dem på sigt vil udvikle senfølger til behandlingen – herunder også kardiologiske senfølger som eksempelvis hjertesvigt.

Der forskes intenst i området, og i forhold til for eksempel de kardiologiske senfølger til brystkræft er man i dag godt med - om end der også er meget, man endnu ikke ved.

Samlet set anslår Sundhedsstyrelsen, at mellem ti og 30 procent af voksne kræftoverlevere udvikler kardiovaskulær sygdom efter stråleterapi inden for perioden fem-ti år efter behandlingen. Det er utvivlsomt et tal, som vil stige hen over de kommende år, hvis man i regnestykket medtager de mulige kardiologiske senfølger til behandling med immunterapi. Evidensen er dog endnu sparsom for det område. Dér, hvor man allerede har en del viden om de mulige kardiologiske senfølger, er i forhold til antracyklin-baseret kemoterapi. Og særligt i forhold til brystkræft-behandlingen, hvor kvinder med HER2-positiv brystkræft får tilbudt behandling med antistofferne trastuzumab eller pertuzumab i kombination med kemoterapi – og hvor man med baggrund i flere studier ved, at der er en risiko for udvikling af kardiologiske senfølger – foreligger der relative solide data.

Risikoen er relativt lille, men den er til stede og skal tages alvorligt, fastslår Ann Banke, som er kardiolog og postdoc på Hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital og forsker i netop krydsfeltet mellem brystkræft-behandling og udvikling af hjertesvigt. Hun er førsteforfatter på flere registerstudier, som kortlægger de kardiologiske senfølger til brystkræft – og hun bekræfter i øvrigt også, at der ikke bare i forhold til brystkræft, men generelt er et øget fokus på, at et stadigt stigende antal kræftpatienter, som efter endt behandling, har risiko for at overgå til at blive hjertepatienter.

Det fylder for patienterne
”Mellem 85 og 90 procent af alle brystkræftpatienter er i dag i live efter ti år, fordi vi er blevet så gode til at behandle netop den kræftform. Men det betyder også, at et stigende antal af patienterne udvikler senfølger – herunder altså også kardiovaskulære senfølger som eksempelvis nedsat pumpefunktion  af venstre ventrikel (LVEF) og hjertesvigt. Det fylder naturligvis rigtig meget for de patienter, som bliver ramt af senfølger – men bestemt også for lægerne.”  

Af den årsag pågår der ifølge Ann Banke også massiv forskning i området, og der er i det et skarpt fokus på så tidligt som muligt i kræftforløbet at identificere de kvinder, som er i særlig risiko for at udvikle kardiolgiske senfølger.

Ann Banke pointerer, at risikoen for at udvikle kardiovaskulære senfølger herunder hjertesvigt ikke fylder hos kvinderne, når de får stillet deres diagnose, men at den risiko på et senere tidspunkt i deres forløb naturligt overgår til at fylde væsentlig mere:

”I begyndelsen handler det om at blive rask – men når kvinderne overgår til antistof-behandling, følger vi dem med hjertescanninger med henblik på at måle hjertes pumpefunktion, og her bliver risikoen konkretiseret for dem. Det fylder derfor selvfølgelig også mere hos kvinderne. Men de er generelt også trygge ved, at de bliver fulgt, således at man tidligt opdager det, hvis der kommer en påvirkning af hjertet under behandlingsforløbet”

Risiko står ikke mål med effekt
Risikoen for at udvikle hjertesvigt er samlet set trods alt ganske lille, understreger Ann Banke – og er langt mindre betydelig end den kræftmæssige prognose, kvinderne har udsigt til, såfremt de vælger ikke modtager kemoterapi og adjuverende eller neoadjuverende antistofbehandling med HER2-rettet behandling:

”For at sætte det i perspektiv, så modtager brystkræftpatienter sammenlignet med eksempelvis patienter med lymfekræft lavdosis kemoterapi og antistofbehandling – og det betyder også, at risikoen for at udvikle eksempelvis hjertesvigt er relativt lavere, faktisk er der kun få procents øget risiko for at udvikle hjertesvigt efter kemoterapi, hvis man ser hen over en tyveårig periode. Ved behandling med trastuzumab og pertuzumab finder man i det danske registerstudie en fordobling af risikoen over en periode på otte-ni år, men det er fortsat en ganske lav risiko (fra en til 1,5 procent), som altså ikke står mål med effekten af behandlingen.”

Ann Banke negligerer dog på ingen måde patienternes bekymring for de kardiologiske senfølger. Hun pointerer, at man ikke blot skal leve med dem – men sørge for at søge hjælp:

”Vi er i dag nået rigtig langt i forhold til den kardiologiske behandling, og vi har mange muligheder, når det handler om at sikre god livskvalitet for patienter med kardiovaskulær sygdom – herunder også patienter med hjertesvigt.”

Flere patienter i krydsfeltet


Der er ifølge Ann Banke også på grund af mere effektive behandlinger og deraf bedre prognoser tillige et stigende antal patienter, som i dag lever med en dobbelt-diagnose - altså patienter, som har både kræft og kardiovaskulær sygdom. Det tydeliggøres ved, at flere og flere kræftpatienter sendes til en kardiologisk vurdering på landets kardio-onkologiske klinikker i eksempelvis Vejle, Aarhus og Herlev.

”Netop antallet af patienter, som lever med en dobbelt-diagnose er steget og må forventes at stige yderligere hen over de kommende år også på grund af de immunterapeutiske behandlinger, men i høj grad også, fordi patienter med for eksempel hjertesvigt ifølge flere studier har en øget risiko for at få kræft. I øjeblikket foreligger der sparsom evidens for, hvad der eventuelt ’trigger’ udvikling af kræft hos hjerte-kar-patienter, ligesom man kun ved lidt om senfølger til immunterapi, herunder også de kardiologiske senfølger, men med flere igangværende studier og over tid vil vi utvivlsomt få langt mere solid viden om de patienter, som befinder sig i krydsfeltet mellem onkologien og kardiologien,” slutter Ann Banke.

  

Nyt studie: Hjertescanning versus måling af biomarkører

I dag følger man i det danske sundhedsvæsen kvinder med HER2-positiv brystkræft under kemo- og antistof-behandlingen med regelmæssige hjertescanninger – dette med henblik på at opdage eventuelle kardiovaskulære forandringer. Det er en procedure, som både er resursekrævende for patienter og for sundhedsvæsenet. Derfor har man på Hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) sammen med kollegaer fra Aarhus Universitetshospital (AUH) og Herlev Hospital per september indledt et stort, randomiseret studie, hvor man sammenligner hjertescanninger med biomarkører for at afgøre, om biomarkør-måling på sigt kan erstatte scanningerne. Studiet løber frem til begyndelsen af 2024 og vil indkludere i alt 220 patienter.

 A national randomized non-inferiority trial: Imaging versus cardiac biomarker monitored HER2 directed therapy in patients with breast cancer,

  

Sundhedsstyrelsens rapport – Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

I Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV blev der beskrevet et særligt behov for at udvikle rehabiliteringsindsatser rettet mod patienter med senfølger til kræftsygdom.

I regeringens udspil ”Patienternes Kræftplan” blev der herefter afsat midler til at skabe mere samlet viden om forekomst af alvorlige senfølger og hvilke af disse, der forekommer i betydelig omfang.

Sundhedsstyrelsen udgav derfor med henblik på at kortlægge området i 2017 rapporten Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne. Rapporten handler om langtidskonsekvenserne af kræft og kræftbehandling (senfølger) hos voksne kræftoverlevere.

I rapporten anslås det, på baggrund af et systematisk review af 364 artikler, at cirka 10-30 procent af voksne kræftoverlevere udvikler kardiovaskulær sygdom efter stråleterapi i perioden fem-ti år efter behandlingen.

 

 

Referencer:

Long-Term Risk of Heart Failure in Breast Cancer Patients After Adjuvant Chemotherapy With orWithout Trastuzumab, JACC: Heart Failure, Marts 2019

Long-term effect of epirubicin on incidence of heart failure in women with breast cancer: insight from a randomized clinical trial, European Journal of Heart Failure, Marts – 2018.

Incidence of cancer in patients with chronic heart failure: a long-term follow-up study, European Journal of Heart Failure, Marts 2016.

Living with the dilemma of the treatment for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer and the risk of incident heart disease: A qualitative investigation of patients' experiences, European Journal of Cancer Care, maj, 2019.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)