Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Tidlig overgangsalder forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdom

At komme i overgangsalder inden 40 års-alderen er forbundet med forhøjet risiko for hjertesvigt og atrieflimren.

Det viser et studie offentliggjort i European Heart Journal. Studiet, som omfattede 1,4 millioner kvinder, viste, at jo yngre alder ved overgangsalderen, desto højere er risikoen for nyopstået hjertesvigt og atrieflimren.

Studiet viste konkret, at kvinder, der oplevede for tidlig overgangsalder, havde 33 procent højere risiko for hjertesvigt og ni procent højere risiko for atrieflimren sammenlignet med dem, der ikke gik oplevede tidlig overgangsalder.

"Kvinder med for tidlig overgangsalder bør derfor være opmærksomme på, at de kan være mere tilbøjelige til at udvikle hjertesvigt eller atrieflimren end deres jævnaldrende. Det kan være en god motivationsfaktor for at forbedre livsstilsvaner som rygning og motion, som man ved er forbundet med udvikling af hjertesygdomme."

Det konkluderer studiets førsteforfatter Ga Eun Nam fra Korea fra University College of Medicine i Seoul. 

Hjerte-kar-sygdomme opstår typisk op til ti år senere hos kvinder end hos mænd. Præmenopausale kvinder menes således at have gavn af østrogens beskyttende effekt på det kardiovaskulære system. Ophør af menstruation og efterfølgende fald i østrogenniveauer kan gøre kvinder mere sårbare over for hjerte-kar-sygdom.

For tidlig overgangsalder rammer en procent af kvinder under 40 år. Tidligere studier har fundet en sammenhæng mellem for tidlig (før 40 år) og tidlig (før 45 år) overgangsalder og hjerte-kar-sygdom generelt, men beviser for hjertesvigt eller atrieflimren alene er begrænset. I nærværende studie undersøgte forskerne sammenhængen mellem for tidlig overgangsalder, alder ved overgangsalderen og hændelig hjertesvigt og atrieflimren. Data blev indhentet fra det koreanske nationale sundhedsforsikringssystem (NHIS), som tilbyder en sundhedsscreening mindst hvert andet år og omfatter 97 procent af befolkningen.

Studiet omfattede 1.401.175 postmenopausale kvinder i alderen 30 år og ældre, som gennemførte NHIS-sundhedstjekket i 2009. Deltagerne blev fulgt op indtil udgangen af ​​2018 for nyopstået hjertesvigt og atrieflimren. Der blev indsamlet oplysninger om demografi, sundhedsadfærd og reproduktive faktorer, herunder alder ved overgangsalderen og brug af hormonerstatningsterapi (HRT). Alder ved overgangsalderen blev kategoriseret som under 40, 40 til 44, 45 til 49 og 50 år eller ældre. For tidlig overgangsalder blev defineret som at have den sidste menstruation før en alder af 40 år.

Omkring 28.111 (to procent) af de kvinder, som var med i studiet, havde en historie med for tidlig overgangsalder. Hos disse kvinder var gennemsnitsalderen ved overgangsalderen 36,7 år. Gennemsnitsalderen ved studieindskrivning for kvinder med og uden tidligere overgangsalder var henholdsvis 60 og 61,5 år. I løbet af en gennemsnitlig opfølgning på 9,1 år udviklede 42.699 (3,0 procent) hjertesvigt og 44.834 (3,2 procent) udviklede atrieflimren.

Forskerne så på sammenhængen mellem for tidlig overgangsalder og hændelig hjertesvigt og atrieflimren efter justering for alder, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, indkomst, BMI, hypertension, type 2-diabetes, dyslipidæmi, kronisk nyresygdom, koronar hjertesygdom, HRT og alder ved pubertet.

Forskerne analyserede derefter sammenhængene mellem alder ved overgangsalderen og forekomsten af ​​hjertesvigt og atrieflimren efter justering for de samme faktorer som i de tidligere analyser. Risikoen for hjertesvigt steg, efterhånden som alderen ved overgangsalderen faldt. Sammenlignet med kvinder i alderen 50 år og derover i overgangsalderen havde de i alderen 45 til 49, 40 til 44 og under 40 år i overgangsalderen henholdsvis 11 procent, 23 procent og 39 procent større risiko for hjertesvigt. Tilsvarende steg risikoen for hændelig atrieflimren, efterhånden som alderen i overgangsalderen faldt, med 4 procent, ti procent og 11 procent højere risiko for henholdsvis personer i alderen 45 til 49, 40 til 44 og under 40 år i overgangsalderen sammenlignet med kvinder i alderen 50 år og derover i overgangsalderen.

Forfatterne bag studiet mener, at flere faktorer kan forklare sammenhænge mellem overgangsalder, hjertesvigt og atrieflimren, såsom faldet i østrogenniveau og ændringer i kropsfedtfordelingen.

"Den misforståelse, at hjertesygdomme primært rammer mænd, har betydet, at kønsspecifikke risikofaktorer stort set er blevet ignoreret. Vi ser nu dokumentation for, at dét at gennemgå overgangsalderen før 40 årsalderen kan øge sandsynligheden for hjertesygdom senere i livet (…)” siger Ga Eun Nam.