Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Den tilstand, som benævnes katekolaminerg polymorf ventrikulær takykardi (CVPT) er en ion-kanal-sygdom, som skyldes en abnorm frisætning af calcium i hjertemuskelcellerne under fysisk anstrengelse eller ved følelsesmæssige stress-situationer," fortæller Henrik Kjærulf Jensen.

Pludseligt hjertestop hos børn og unge kan skyldes genetisk variant

Når børn og unge rammes af hjertestop og pludselig, uventet død, er der ofte ingen forklaring, som de efterladte kan læne sig op ad. Men danske og canadiske forskere kan nu muligvis byde ind med en del af svaret: Hidtil ukendte og overset genetiske varianter kan være årsagen.

Børn og unge, som gang på gang besvimer eller måske får pludseligt hjertestop og bliver genoplivet, udredes selvsagt nøje på de kardiologiske afdelinger: Deres genetiske arvemateriale bliver kortlagt ved en helgenom-sekventering, ligesom de bliver udsat for fysisk belastning i form af en cykel- eller løbe-test, fordi man ved, at adrenalindrevet fysisk og emotionelt stress potentielt kan udløse de farlige hjerterytmeforstyrrelser, som kan lede til hjertestop.

”Den tilstand, som benævnes katekolaminerg polymorf ventrikulær takykardi (CVPT) er en ion-kanal-sygdom, som skyldes en abnorm frisætning af calcium i hjertemuskelcellerne under fysisk anstrengelse eller ved følelsesmæssige stress-situationer. Sygdommen indebærer en risiko for at udvikle meget hurtige hjerterytmeforstyrrelser, bidirektionelle hjerteslag, der skyldes ændringer i funktionen af hjertets ryanodinreceptor (RyR2), og som kan medføre besvimelse og i værste fald hjertestop.”

Det fortæller klinisk professor ved Henrik Kjærulf Jensen fra Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, som i øvrigt er ekspert i pludselig og uventet hjertedød hos børn og unge. Tilstanden – CVPT – har man kendt i mange år og har behandlet effektivt med betablokkere eller ved at tilbyde patienterne en implanterbar hjertestøder (ICD).

Forklaringen lå hen i det uvisse

Der findes dog en lille gruppe af børn og unge, som ikke vil udvikle de farlige bidirektionelle hjerteslag ved stress-test, eksempelvis ved en cykel- eller løbe-test, men alligevel er i risiko for at dø pludseligt og uventet af hjertestop. Der er tale om en atypisk form for CVPT, fortæller Henrik Kjærulf Jensen:

”Genvariationer, som hæmmer RyR2, kan således forklare et indtil nu ukendt syndrom, som er karakteriseret ved pludselig uventet hjertedød/hjertestop uden relation til øget anstrengelses belastning. Vi har kaldt syndromet 'Cardiac Ryanodine Receptor Calcium Release Deficiency Syndrome (CRDS)',” forklarer Henrik Kjærulf Jensen og tilføjer, at CRDS og CVPT således er to varianter af samme sygdom, som er lige farlige og som kræver forskellig behandling. Ved CRDS hjælper hjertemedicin dog ikke – her bør patienterne have en ICD.

”Dertil kommer, at det ikke en tilstand, som man finder, hvis ikke man aktivt leder efter den. Tidligere har man også udført løbe- og cykeltests på børn og unge, som overlevede et hjertestop, men i de tilfælde, hvor der har været tale om en hæmning af hjertets RyR2, blev der ved anstrengelsestest fundet normale forhold, og dermed lå forklaringen på hjertestoppet hen i det uvisse. I dag ved vi, at en årsag kan være en hæmning af hjertets RyR2.”

Genetiske studier

Henrik Kjærulf Jensen har sammen med et hold canadiske forskere ledt efter genvarianter i RyR2 og har foretaget både kliniske og genetiske studier af personer, som har overlevet hjertestop. De har vist sig at være bærere af genvarianter, som hæmmer RyR2. Dette er kortlagt i et studie, som blev publiceret i tidsskriftet Science Translational Medicine i 2021:

”Vi fandt frem til i alt seks familier med de specifikke genvarianter – her af to familier i Danmark - og da vi undersøgte dem, viste der sig at være en stærk sammenhæng mellem genvarianten og risiko for udvikling af hjertestop og pludselig uventet død, som blev udløst uden relation til anstrengelse eller stress.”

Forskerne har i deres forskning udviklet mus med samme gendefekter – genvarianter, som hæmmer RyR2 - for at belyse genvarianternes effekt på hjertet. Musene udviste samme hjertemæssige egenskaber som set hos personer med samme genetiske varianter. Denne genetiske musemodel kan fremadrettet benyttes som testsystem til at karakterisere nye genvarianter, som hæmmer hjertets RyR2 hos mennesker. Forskerne har også udviklet en standardiseret elektrofysiologisk undersøgelse, som kunne fremkalde en farlig hjerterytmeforstyrrelse såvel hos mus som mennesker med en genvariant, som hæmmer RyR2. En metode, som Henrik Kjærulf Jensen foreløbig har været med til at teste på to patienter:

Herudover har forskergruppen hos mus med gendefekten påvist mulige virksomme medicinske behandlingsmuligheder, tilføjer Henrik Kjærulf Jensen:

”Behandling med medikamenterne kinidin and flecainid ser ud til at kunne forhindrede udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelse ved den elektrofysiologiske undersøgelse på mus, men virkningen hos CRDS-patienter er ukendt. Kinidin benyttes kun i meget særlige tilfælde efter ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, og kun få er i behandling med det præparat, som også kræver, at man har en ICD - men mange patienter med atrieflimren er i behandling med flecainid.”

En voldsom stressfaktor

Henrik Kjærulff Jensen pointerer, at man i samtalen med de berørte familier gør meget ud af at forklare, at fordi en slægtning er død af hjertestop i deres familie, er det ikke sikkert, at de nogensinde selv vil opleve det samme, heller ikke selv om de er bærere af samme genetiske variant. Det er ikke alle, der bliver ramt på samme måde af de samme genetiske varianter - og heller ikke alle, der har det på samme måde med at leve med risiko.

”Det ender dog ofte med, at slægtninge med samme genvariant bliver tilbudt en ICD som forebyggende behandling, fordi det som oftest er en voldsom stressfaktor at leve med viden om, at man er i risiko for at dø af pludseligt hjertestop. Derfor er det væsentlige, at de patienter, som oplever pludselig og uventet hjertestop, bliver genetisk udredt, ligesom det er vigtigt, at tilbyde deres familier udredning. Det handler først og fremmest om at finde dem, som er i risiko og finde ud af, hvad vi kan tilbyde dem af forebyggende behandling.”

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether