Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Medicinrådet godkender inclisiran til voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi

Medicinrådet anbefaler Leqvio (inclisiran) som mulig behandling til voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller kombineret dyslipidæmi.

Det blev besluttet på Medicinrådets møde den 22. februar.

Anbefalingen gælder patienter, som af tungtvejende kliniske årsager ikke kan behandles med Repatha (evolocumab) og  Praluent (alirocumab), som er de nuværende behandlingsmuligheder.

Medicinrådet vurderer, at inclisiran er lige så effektivt som alirocumab og evolocumab til at sænke LDL-kolesterol i blodbanen, og at patienterne hverken får værre eller flere bivirkninger ved behandling med inclisiran.

Medicinrådet mener dog ikke, at behandlingen kan ligestilles med alirocumab og evolocumab, fordi der endnu ikke er data for, om patienterne får reduceret risikoen for kardiovaskulære hændelser, herunder for eksempel blodprop i hjertet, ved behandling med inclisiran. Både alirocumab og evolocumab reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser.

Vil kende beslutningsgrundlaget

Inclisiran er ikke væsentligt dyrere end de nuværende behandlingsmuligheder, og derfor vurderer Medicinrådet samlet set, at forholdet mellem lægemidlets effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til behandlingen er rimeligt.

Ib Christian Klausen

Ib Christian Klausen, som er klinisk lektor og overlæge ved Afdeling for Hjertesygdomme ved Regionshospitalet i Viborg - og i øvrigt ekspert i lipoproteiner - mener, at de tilgængelige oplysninger i forhold til godkendelsen af Leqvio (inclisiran), fortsat er begrænsede.

"Væsentlige oplysninger i tekst og tabeller er slørede, og jeg ved faktisk ikke, hvornår vi får fuld aktindsigt. Jeg synes, at det er relevant at kende hele beslutningsgrundlaget," påpeger han - men tilføjer:

"Godkendelsen af incliciran på det nuværende niveau er en hjælp i dagligdagen, hvor vi kan arbejde mere fleksibelt - og patienter, der ikke tåler evolocumab eller alirocumab skal ikke længere afvente en lokal godkendelsesproces, som kan tage lang tid."

Børge Nordestgaard, som er professor i klinisk medicin ved Herlev og Gentofte Hospital bemærker især, at anbefalingen gælder patienter, som af tungtvejende kliniske årsager ikke kan behandles med evolocumab og alirocumab.

"Det er altså nu fint at bruge inclisiran, men kun hvis de to andre PCSK9-hæmmere ikke tåles – og dem er der vist ikke mange patienter, der ikke kan tåle. Men når det er sagt, så er inclisiran nu godkendt til brug, hvilket er meget bedre end ikke at have det godkendt, " siger han til Medicinske Tidsskrifter.

Medicinske Tidsskrifter har tidligere skrevet om inclisiran.