Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Penge til opsporing af arveligt forhøjet kolesterol

Mennesker med risiko for arveligt forhøjet kolesterol kan nu se frem til en tidligere indgriben og dermed en mindsket risiko for åreforkalkning, blodpropper og andre hjertekarsygdomme.

Det kan i hvert fald blive konsekvensen af at regeringen og satspuljepartierne netop har afsat seks millioner kroner fra satspuljemidlerne til en bedre opsporing og behandling af personer med FH (Familiær Hyperkolesterolæmi).

”Det er en stor hjælp med ekstra midler i forhold til at komme i gang med at behandle disse patienter. Jeg ser bevillingen som udtryk for en politisk prioritering af området, hvori der ligger en vigtig signalværdi. Og jeg håber, det fører til, at man ude på regionshospitalerne opprioriterer lipid-klinikkerne og gør dem klar til at sætte de behandlinger i gang, som der er behov for,” siger Ib Christian Klausen, overlæge, dr.med., Viborg Regionshospital. Han er også førsteforfatter på behandlingsvejledningen fra Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, der kom i august og formand for fagudvalget under RADS, som er kommet med forslaget til den behandlingsvejledning, nu er vedtaget af RADS.

De seks millioner kroner til FH-indsatsen skal bruges i perioden 2017-2020 og skal konkret gå til etablering og drift af et nationalt register for familiær hyperkolesterolæmi med afsæt i Sundhedsstyrelsens afdækning. Denne afdækning skal bestå af en indledende undersøgelse, der skal vise status på området. Bl.a. skal det afdækkes, hvordan et nationalt register for FH kan etableres, og hvordan det kan supplere og muligvis også bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram. I dag findes der i forvejen en registrerings-database. Og tanken er at supplere den med en behandlings-database, ifølge Ib Christian Klausen.

I bemærkningerne til aftalen noteres det, at et nationalt register evt. kan tage afsæt i erfaringer fra Holland, hvor man længe har screenet for FH.

Undersøgelsen vil blive igangsat i starten af 2017 efter en drøftelse i Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme med involvering af relevante specialer og lægevidenskabelige selskaber. Den forventes færdig i midten af 2017.

Baggrunden for bevillingen – og behovet for at skabe overblik – er bl.a.,  at Dansk Cardiologisk Selskab i 2013 udgav en vejledning om arvelige hjertesygdomme, der omfatter udredning og opsporing af FH. Siden er der dog ikke gennemført større studier, hvorfor man ikke kender det nuværende niveau af danskere med FH – herunder vejledningens effekt.

Bevillingen er en del af den samlede satspuljeaftale på i alt 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Bag aftalen står satspuljepartierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter