Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

To operationer, samme livskvalitet

Der er ingen forskel på livskvalitet eller overlevelse hos patienter behandlet med kateterbaseret stentklap eller åben hjerteklapoperation.

Det viser en ny, dansk undersøgelse, hvor forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har spurgt patienter fem år efter operation for forsnævret aortaklap. Ved at undersøge overlevelsen samt gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af patienternes fysiske og psykiske velvære fandt forskerne ingen forskel mellem de to behandlingsmetoder.
 
Forskerne har fulgt 59 aortaklap-patienter, som efter lodtrækning blev behandlet med enten en kateterbaseret stentklap-implantation eller en åben hjerteklapoperation på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Normalt benyttes kateterbaserede teknikker kun til patienter, som har høj risiko for ikke at kunne klare en åben operation. Og dette studie er blandt de første til at undersøge teknikken på patienter med lav operationsrisiko.

Hjertekar | 08, jun 2016

Fælles retningslinjer for behandling af børn med arvelige hjertesygdomme

Om få dage udsendes en vejledning om, hvordan man skal udrede og behandle børn i familier…

”Da patienterne i dette studie blev behandlet med allerede forældede teknikker, tyder undersøgelsen på, at stentklapper er på niveau med almindelig hjerteklapskirurgi, hvad angår overlevelse og livskvalitet op til i al fald fem år efter behandling,” siger forskningsårsstuderende Christian Emil Rex, som har stået for undersøgelsen. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter