Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie bekræfter effekt af hurtig indgriben

Den tidlige invasive strategi over for hjertepatienter med akut koronar syndrom (AKS) uden ST elevation i EKG (NSTEMI) har vist sig at være helt rigtig, idet det i gennemsnit kan forlænge tid til død eller et nyt akut myokardieinfarkt med halvandet år.

Det viser 15-års opfølgningen af det banebrydende skandinaviske studie FRISC-II, som netop er offentliggjort i det engelske tidsskrift The Lancet.

FRISC-II var det første randomiserede studie til at vise en reduktion i død eller nyt infarkt hos patienter med non-ST-elevation AKS, som fik en tidlig invasiv behandling sammenlignet med patienter, som i den tidlige fase blev behandlet non-invasivt. Det blev fulgt op af en række tilsvarende studier, som bekræftede resultaterne. Og konsekvensen blev, at internationale kliniske retningslinjer, inkl. retningslinjer fra det Europæiske Cardiologiske Selskab, i dag anbefaler en tidlig invasiv strategi som standardbehandling. Den invasive strategi, som anvendes i dag, består af akut indlæggelse med verifikation af diagnosen inden for første indlæggelsesdøgn. Såfremt der er behov for behandling, bør patienterne undersøges med koronar angiografi (KAG), og ved behov behandles med perkutan koronar intervention, typisk med indsættelse af stent, inden for 48 timer efter at diagnosen er stillet.

”Langtidsopfølgning af FRISC-II patienterne er særlig vigtig, idet vi formentlig aldrig vil se en tilsvarende langtidsopfølgning af patienterne fra andre internationale, randomiserede studier på dette område. Langtidsopfølgningen er mulig i de skandinaviske lande på grund af de velfungerende landsdækkende sundhedsregistre i disse lande. Studiet er dermed også et godt eksempel på den store samfundsmæssige og kliniske værdi, som disse registre har, både på nationalt og internationalt plan,” siger Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og en af forfatterne bag studiet.

Opløftende resultater

Lige som det oprindelige FRISC-II var et rent skandinavisk studie, har også opfølgningsstudierne været det. De er gennemført på 58 hospitaler i Sverige, Norge og Danmark – første gang fra 1996-1999 med deltagelse af 2.500 patienter med en gennemsnitsalder på 66 år. Målinger 15 år senere viser helt præcist en forlængelse af dødstidspunkt eller tidspunkt for næste infarkt med i snit 549 dage. For ikke-rygere er det 809 dage. Desuden viser opfølgningsstudiet en forlængelse med i snit 37 måneder inden næste hospitalsindlæggelse med en iskæmisk hjertesygdom for disse patienter.

Den invasive strategi har således vist sig at have særlig god effekt bl.a. for ikke-rygere og patienter med forhøjet troponin T koncentration i blodet.

”Det er meget opløftende, at de gode effekter af denne strategi, som viste sig med det første FRISC-II studie, har vist sig også at holde på den lange bane. Dermed bekræfter de nye resultater, at det spor, vi bevægede os ind på med den tidlige invasive strategi, var det helt rigtige. Og det har givet mange tusinde hjertepatienter en væsentlig bedre prognose på den lange bane,” siger Søren Paaske Johnsen.

Link til studiet:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31276-4/fulltext?elsca1=etoc

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter