Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fuld bedøvelse ved trombektomi overraskende sikrere

Et helt nyt studie fra Aarhus Universitetshospital, der netop er præsenteret på European Stroke Conference som Late Breaking News, viser, at fuld bedøvelse under trombektomi er lidt mere sikkert end lokalbedøvelse – til forskernes overraskelse. 

”Vi foretog et lodtrækningstudie blandt 128 patienter, som enten fik lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse under trombektomi,” siger overlæge Claus Ziegler Simonsen, Neurologisk Afdeling, som præsenterede studiet på konferencen, ”og det viste sig, at da vi målte patienternes funktionsniveau efter tre måneder, klarede de patienter, der var i fuld narkose, sig en smule bedre end de andre.

Det var overraskende, fordi hidtil har alle de retrospektive undersøgelser, der har været foretaget, vist det modsatte, og vi troede allerhøjst, at det gik patienterne lige godt. Det viste et svensk studie, der blev præsenteret på konferencen også, men vort studie viser, at det gik de fuldbedøvede lidt bedre, end de, der fik lokalbedøvelse.”

Klinisk dilemma

Det er et klinisk dilemma, når en patient skal have fjernet en stor blodprop i hjernen ved hjælp af tromebektomi: Skal patienten i fuld narkose eller lokalbedøves?

For fuld bedøvelse taler, at det er vigtigt, at patienten ligger stille, når man skal ind med et kateter i hjernen og trække blodproppen ud. Men der er risiko for, at blodtrykket falder under narkosen, og det kan være farligt for det truede hjernevæv, hvis der ikke kommer nok blod til hjernen. Samtidig er det, med Claus Ziegler Simonsens ord ’den mest tidskritiske behandling i moderne medicin’, så presset er enormt, ellers risikerer man, at patienten får svære senfølger.

Lokalbedøvelse, derimod, går lidt hurtigere. Patienten får et afslappende middel, samt noget smertestillende, og er ved fuld bevidsthed.

”Tidligere undersøgelser, hvor man har set på, hvordan det er gået patienterne, har vist, at følgerne bliver værre, hvis man har været fuldbedøvet. Men har det med bedøvelsen at gøre, eller betyder det, at de patienter, man var nødt til at fuldbedøve, var mere syge? Hvis patienten kaster op, eller ligger uroligt, kan det godt være en markør for, at man er ekstra syg,” siger Claus Ziegler Simonsen.

Superhurtig bedøvelse

”Da vi foretog undersøgelsen, ville vi være sikre på, at vi ikke gav de patienter, der skulle i fuld bedøvelse, dårligere muligheder. Vi var meget opmærksomme på, at det skal gå stærkt og at patienterne ikke må miste blodtrykket. Men vi er i stand til at holde blodtrykket over nogle grænseværdier, så vi har været rigtig gode til at bedøve folk. Den gennemsnitlige tid hos os er ni minutter. Og det er superhurtigt.”

Men Claus Ziegler Simonsen er ikke helt kommet sig over resultatet: ”Jeg er stadig overrasket, og jeg har lidt svært ved at forklare, at det går dem bedre. Det strider mod al logik. Men måske har vore anæstesilæger været ekstra gode til at bedøve. Nu skal vi i gang med at identificere årsagerne.”

Vil fuld bedøvelse så blive standard hos jer?

”Nej, jeg tror, det betyder, at man nu har viden om, at det ikke er farligt at blive fuldt bedøvet og at vi kender parametrene, og det ser ikke ud til, at de ekstra minutter, der går med at bedøve, spiller nogen rolle.”

Studiet GOLIATH er et akutstudie, godkendt af Den Videnskabsetiske Komite. Patienterne er svært syge og bevidsthedssvækkede, så de er ikke i stand til at give samtykke før proceduren. Lægerne søger samtykke fra patienten den følgende dag, eller hvis patienten stadig er inhabil, søger de stedfortrædende samtykke hos de pårørende eller patientens praktiserende læge. Dette er forløbet helt problemfrit.

Læs mere om European Stroke Organisation Conference 2017 på  http://esoc2017.com

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter