Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alkoholafhængige får forkert medicin

10 procent flere med alkoholafhængighed kunne være afholdende, hvis lægerne fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger om farmakologisk behandling af alkoholafhængighed.

Ny retningslinje for behandling af depression

Psykoterapi, fysisk træning og mindfulness er elementer i en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen for ikke-medicinsk behandling af patienter med unipolar depression.

Voksne med ADHD har ikke altid haft det som børn

I dag skal symptomerne have været til stede før  7-årsalderen, for at man kan stille diagnosen ADHD hos voksne. Men nu viser et nyt studie, at mange voksne, som opfylder diagnosekriterierne for ADHD, ikke har haft problemer som børn.

Svært at hjælpe psykisk syge til et bedre liv

En coach eller andre livsstilsinterventioner er ikke nok til at få overvægtige psykisk syge til at leve et bedre og sundere liv. Der skal andet og mere til, konkluderer en af forfatterne bag nye undersøgelser.

FDA advarer mod Zyprexa

Stoffet olanzapine, som findes i Zyprexa, har alvorlige bivirkninger. De amerikanske sundhedsmyndigheder kræver en advarsel i pakkerne.

Ny forskning i musik til flygtninge

Traumatiserede flygtninge med PTSD kan muligvis lindre deres symptomer med musik. Det skal et hold forskere fra Psykiatrien Region Sjælland nu finde ud af.

Psykiatrien er det vigtigste

Jakob UlrichsenDOBBELTDIAGNOSER: Når man taler dobbeltdiagnoser, kræver det en nuanceret og veluddannet tilgang inden for det sundhedsfaglige, og vi skal have flere psykiatere til at interessere sig for området.

Ny alliance vil øge den psykiske sundhed

Med det formål at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser er 31 organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet, nu gået sammen og har dannet PsykiatriAlliancen.

Dobbeltdiagnoser er psykiatriens stedbarn

Jørn LykkePsykiatriske patienter med misbrugsproblemer er sundhedssystemets stedbørn. Selv om der er større opmærksomhed på dobbeltdiagnoser, kniber det stadig med indsatsen over for denne komplekse patientgruppe.

Vi mangler evidens for effekt af psykofarmaka til børn

Den gentagne kritik af, at børn og unge får for meget psykofarmaka, har skabt et presserende behov for at få diskuteret, hvad der er rigtigt at gøre i forhold til børn og unge med psykiske forstyrrelser, mener børne- og ungdomspsykiater Anne Katrine Pagsberg.

Intuniv mod ADHD bekymrer IRF

Lægemidlet Intuniv mod ADHD bør kun anvendes, når intet andet virker, fordi bivirkningsprofil og risiko for interaktioner er bekymrende.

Bedre forebyggelse af tvang og vold

Et ph.d.-projekt har været med til at udvikle nye metoder til at håndtere vold og forebygge tvang i Psykiatrien Region Sjælland.

Ny depressionsbehandling godkendt af EMA

En ny behandling til voksne med en behandlings-resistent alvorlig depression er rykket et skridt nærmere. Det er sket, efter at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har anbefalet godkendelse af lægemidlet Spravato (esketamine) til behandlingsresistent depression i kombination med et SSRI/SNRI-antidepressiva.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter