Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

God effekt af enkelte ECT-behandlinger

Medicinsk behandling af depression hos ældre kan med fordel kombineres med en eller to ugentlige ECT-behandlinger. En ny undersøgelse viser, at det reducerer risikoen for tilbagefald i forhold til medicinsk behandling alene.

Kommune og region skaber fælles indgang

Den 15. december åbnede et nyt hus i København til brug for borgere med psykiske lidelser. Huset for Psykisk Sundhed hedder det og skal bygge bro mellem den kommunale og den regionale indsats på området.

Ny undersøgelse om at leve med skizofreni

Mange kan lære at leve med skizofreni. Og det er vigtigt ​​at lære af dem med erfaring for hvordan, når det handler om at finde den bedste måde at leve med sygdommen, konkluderes det i en ny undersøgelse.

Statiner øger risiko for Parkinsons

Tidligere antagelser om, at kolesterolsænkende statiner også beskytter mod Parkinsons, modbevises i et nyt studie, der i stedet peger på den modsatte effekt – nemlig at statiner kan øge risikoen for Parkinsons.

Ubehandlet skizofreni giver øget risiko for problemer

Lav-dosis quetiapin behandling eller slet ingen antipsykotisk behandling er associeret med højere risiko for psykiatrisk skadestuebesøg, indlæggelse og selvmord samt dødelighed eller indlæggelse af somatiske årsager.

Pas på med medicin mod mavesår

Mavesårsmedicin kan være forbundet med øget risiko for blodprop i hjernen. Det viser et dansk studie, der vakte opsigt på AHA, American Heart Associations kongres i november.

Hjerterehabiliteringen halter

Hjertepatienter, der er multisyge, og har et ringe netværk, er taberne i den danske indsats for hjerterehabilitering. Den foregår alt for tilfældig rundt om i landet med det resultat, at de svageste risikerer at blive endnu dårligere.

Nye anbefalinger til palliativ indsats ved hjertesygdom

Flere studier tyder på, at patienter med fremskreden hjertesygdom og deres pårørende ikke altid har tilstrækkelig adgang til palliativ indsats, og at end-of-life drøftelser oftest foregår sent i den terminale fase.

RADS reviderer: Pradaxa får svag anbefaling

Ny formulering i vejledning om behandling af atrieflimren skal berolige patienterne. Anbefalingen er dog den samme, siger formaden for RADS Jørgen Schøler Kristensen. 

Ny voldsom nedgang i HPV-vacciner

HPV-vaccinationsraten er helt nede på 18 procent af en årgang, og det er bekymrende, da en undersøgelse fra 2014 har vist, at HPV-vaccination kan forebygge en stor del af de sværeste forstadier til livmoderhalskræft, siger professor Susanne Krüger Kjær.

Politisk aftale skal sikre lægedækning

Sundhedsordførerne fra Folketingets partier har indgået en aftale, der skal være med til at sikre en tilstrækkelig lægedækning i hele landet.

Bedre opsporing af voksne med ADHD vil gavne på mange fronter

Voksne med ADHD er kommet i stærkt fokus inden for de seneste par år. I den tid er der udsendt både retningslinjer for diagnostik og behandling, nationale kliniske retningslinjer, behandlingsvejledning og pakkeforløb. Problemet er bare, at vi endnu har til gode at se effekten af de positive intentioner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter