Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udgifterne til sygehusmedicin stiger igen

Flere års udsving i sygehusenes udgifter til medicin fortsætter. Den udvikling, som 2016 startede med at vise – faldende udgifter – er i årets andet kvartal afløst af en stigning.

Medicintilskudsnævnet skal tjekkes efter i sømmene

Medicintilskudsnævnet, der regulerer, hvilke lægemidler der ydes tilskud til, skal igennem et serviceeftersyn for at sikre, at systemet er både tidssvarende og fremtidssikret. Det har regeringen besluttet.

Regions-yndling har meldt afbud til samtlige rådsmøder

En af hovedarkitekterne bag Danske Regioners prioriteringsprojekt, Medicinrådet, centerchef Tommy Kjelsgaard har meldt afbud til samtlige møder i RADS, hvor han ellers repræsenterer regionerne. I det seneste år har han ikke fundet det arbejde interessant nok til at bruge tid på det.

Regionerne sejrer i prisaftale med industrien

Bent Hansen må have svært ved at tøjle sin begejstring. I går aftes lykkedes det Danske Regioner at få en aftale på plads med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Praktiserende læger undrer sig over ny regionsklinik i Aalborg

De praktiserende læger i Nordjylland udtrykker stor undren og savner forståelse for den udmelding, som regionsrådsformand Ulla Astman kom med i DR P4 Nordjyllands Radio torsdag den 10. marts 2016, om at åbne en regionsklinik i Aalborg.

Aarhus Universitetshospital hædres for økologi

Køkkenet på Aarhus Universitetshospital har netop modtaget Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i sølv. Køkkenets ledelse og personale er stolte over nyheden om spisemærket.

Kunsten flytter ind på DNU

Kunst på DNUDNU (Det nye Universitetshospital i Aarhus) løfter fredag den 22. januar sløret for det første af fire store kunstprojekter på det nye hospital i Skejby. Første kunstner til at vise sine værker frem er danske Sophia Kalkau.

Medicinrådets formænd udpeget

Så blev det endelig bekendtgjort at formandsskabet for Danske Regioners nye Medicinråd bliver hæmatologen Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, som intern mediciner med en fortid som overlæge på onkologisk afdeling på Herlev Hospital.

Flere end nogensinde behandles i det private

Stadigt flere patienter sendes på privathospital på sundhedsvæsnets regning, viser nye tal fra Landspatientregistret. I 2015 sendte regionerne mere end 128.000 patienter til udredning og behandling på privathospitaler og -klinikker.

Sammenbrud i forhandling om pris på hospitalsmedicin

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen formåede ikke at forhandle sig frem til ny prisaftale på hospitalsmedicinområdet på sit sidste aftalte møde.

Sygehuse henviser vidt forskelligt til genoptræning

En patient, der har fået en ny hofte, har otte gange større sandsynlighed for at blive tilbudt en genoptræningsplan, hvis han bliver behandlet på det sygehus, der udskriver flest genoptræningsplaner i forhold til det sygehus, der udskriver færrest.

Vi praktiserende læger ER patientinddragelse

Vi skal lade de raske være raske. Vi skal være mere kritiske over for forebyggelsesprogrammer. Og så skal spotlight tilbage på almen praksis, som vi ved er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen.

Mange udsatte med diabetes er endnu ikke blevet vaccineret

Omtrent hver tredje person med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom mangler at blive vaccineret, selvom de er i en særligt udsat gruppe, som var prioriteret til vaccine, viser rundspørger blandt Diabetesforeningens medlemmer.

V og S vil alligevel ikke bekæmpe stråmandsklinikker

For blot to måneder siden var Socialdemokratiet og Venstre enige med Folketingets øvrige partier om at gøre noget ved stråmandsklinikker i almen praksis. Men nu har de ombestemt sig.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo