Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter glade for telemedicin

Evalueringen et stort dansk projekt viser, at selv om patienterne er glade for teknikken er der overordnet set ikke økonomiske besparelser ved at bruge telemedicin.

Lægeforeningen: Mager økonomiaftale rammer patienterne

Aftalen om regionernes økonomi for 2016 tager ikke tilstrækkelig højde for den store vækst i udgifterne til medicin. Konsekvensen er nedskæringer, som kommer til at ramme patienter og sundhedspersonale hårdt, mener Lægeforeningen.

Aftale om regionernes økonomi for 2016

Danske Regioner gik til økonomiforhandlingerne med et ønske om at få tilført to milliarder kroner ekstra til dyr medicin og aktivitetsstigninger i 2016.

Apotekere tilfredse med ny apotekerlov

Den ny apotekerlov slår fast, at apotekerne er og bliver en del af sundhedssektoren, og ifølge Danmarks Apotekerforening åbner den for nye muligheder for at hjælpe medicinbrugerne, bl.a. med medicinsamtaler.

Sophie Hæstorp: Vi skal finde 300 mio.

Regionernes økonomiaftale for 2016 er ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) så stram, at regionen ikke undgår at skulle prioritere i 2016.

Lynundersøgelse af corona og livskvalitet blandt diabetespatienter

En ny spørgeskemaundersøgelse skal give et indblik i, hvordan coronaepidemien og de tiltag, som regeringen har lavet, påvirker bl.a. danske diabetespatienters livskvalitet og helbred. De første resultater vil forhåbentlig være klar inden sommer.

Stort diabetesudbud aflyst

Et halv milliard-stort landsdækkende udbud skulle sikre nye og moderne insulinpumper og glukosemålere til landets regioner og diabetespatienter, men det er nu blevet aflyst.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter